Små marginer for strømmeselskapene

Styreleder i Storytel Norge AS: Tom Harald Jenssen.

2021-TALLENE: Økende omsetning og fallende marginer i Storytel.

Inntektene til det klart ledende strømmeselskapet, Storytel AB og Cappelen Damm-eide, Storytel Norge AS med over 150 000 abonnenter, summerte seg i fjor til 320 millioner kroner, en økning på 17 prosentpoeng fra året før.

Samtidig falt imidlertid driftsresultatet fra 20,5 millioner i 2020, til kun 9,5 millioner i fjor. Sistnevnte gir en beskjeden driftsmargin på knappe 3 prosent.

70 øre av hver krone tilbake til forlagene

Ser vi på varekostnaden – det Storytel betaler forlagene som rettighetshavere, økt denne fra 169 millioner kroner i 2020, til 222 millioner i fjor. Dette gir en økning på hele 31 prosent, langt over økningen i salgsinntektene.

Årsaken til økningen er todelt. Den nye normalkontrakten mellom Forleggerforeningen og skribentorganisasjonene sikrer forfatterne en royalty på minst 11 kroner per avlytting, også for lyttinger i strømmetjenestens gratis prøveperiode. Om minst 15 prosent av en bok er lyttet til, skal det regnes om en hel lytting.

Avtaleverket er unikt for Norge og har tvunget Storytel Norge til å forlate «revenue-share» (inntektsdelings) modellen som brukes av Storytel AB i alle andre land. Dette har bydd på utfordringer da helt unike rapporter må utvikles for det norske markedet alene.

Med dette har Storytel Norge måttet reforhandle nye kontrakter med forlagene til et fast honorar per tittel og per tid lyttet.

Inntekten fra en bokavlytting ble med dette i gjennomsnitt fordelt med hele 70 prosent (62 prosent i 2020) til rettighetshavere og kun 30 prosent til Storytel selv.

Mest tilbake til Cappelen

Det aller meste av brutto-omsetningen i Storytel tilfalt således i fjor aksjonæren Cappelen Damm. Ifølge Forleggerforeningens Bransjestatistikk for 2020 hadde Cappelen Damm en samlet markedsandel på bra over 60 prosent av det digitale lydbokmarkedet. I Storytel har antagelig markedsandelen vært enda høyere. Dette da Cappelen Damm har vært pionerforlaget framfor noen med å digitalisere og lese inn sine utgivelser for lydbokmarkedet. I år vil markedsandel til Cappelen Damm antagelig reduseres i og med at flere forlag har kastet seg på lydvogna, videre ettersom Aschehoug og Gyldendal har åpnet adgang til sine lydbøker – annet enn til sin egne strømmetjeneste, Fabel.

I morgen tar vi turen til hovedkonkurrenten Fabel Lyd AS (tidligere Lydbokforlaget) med omtrent halvparten så mange abonnenter som Storytel. Her er marginene blodrøde.

Les også: Dempet i strømmemarkedet

Manglende rapportering

På bransjenivå har rapporteringen fra strømmeselskapene lenge latt vente på seg. Da skribentorganisasjonene og Forleggerforeningen tidlig på sommeren i fjor kom til enighet om ny normalkontrakter for royaltyfordelingen på strømmeinntektene, var man enige om å møtes igjen på høsten for å evaluere effektene av kontrakten. I den forbindelse ble det vedtatt å opprette et felles teknisk beregningsutvalg (TBU) som skulle levere tallmaterialet til evalueringen.

Mer enn ett år senere er intet på plass. Nå er det imidlertid tegn som tyder på bedring. Etter sigende skal den forlagseide Bokbasen AS nå overta hele rapporteringsfunksjonen, noe som allerede inneværende måned kan resultere i et godt tallmateriale både for lyttingens omfang og tilhørende forlagsinntekter.