Doblet boksalget

Endelig - 14 måneder etter utgivelsen - ble det mulig å feire suksessen. Redaktør redaktør Halvor Tretvoll og Dag Hessen (foto: Odd Mehus).

Regnskapsmessig ble fjoråret et knallår for Res Publica og bokomsetningen mer enn fordoblet seg. Nøkkelen til suksess var først og fremst Dag Hessen.

Hovedmålet for forlaget Res Publica er ikke kommersiell inntjening, men å skape kvalitetsbøker som kan sette politisk dagsorden. Forlaget er eid av Tankesmien Agenda, som igjen er eiet av LO, med 50,6 prosent av aksjene, og av Bergen-mesenen Trond Mohn som sitter på resten.

Inntektene til forlaget kommer fra boksalg og i form av støtte fra eieren. I fjor beløp boksalget seg til 7,5 millioner kroner, det doble av året tidligere. Samlet beløp inntektene seg til 13,8 millioner, hvilket resulterte i et overskudd på 1,6 millioner.

Verden på vippepunktet solgte 20 000 

Fjoråret ble selvsagt preget av den doble Bragepris vinneren, professor Dag Hessen med boka Verden på vippepunktet. Forlagssjef Gerd Johnsen forteller:

— Fjoråret var som for alle preget av corona – i det vi skulle utgi Dag Hessens bok, stengte samfunnet ned. Vi heiv oss rundt og lanserte i stedet en digital boklansering – som ble sett av veldig mange. Sammen med de gode anmeldelsene, så tror jeg det var noe som klaffet der med tidsånden – verden var på vippepunktet på så mange vis – pandemi og klimakrise. Hessens bok solgte nærmere 20 000 eksemplarer i bokhandel og bokklubb og gjorde at coronaåret 2020 ble et svært godt år for oss.

— Som alle som jobber i forlag vet, er det utrolig hvordan én bok kan bety så mye for et årsresultat. Ekstra gøy var det at Hessen ble hedret med dobbel Bragepris for sin bok og sitt forfatterskap.

Ikke alt på skinner

Corona-året bød imidlertid også på sine utfordringer:

— Dessverre var det noen bøker og forfattere som kun fikk merke negative konsekvenser av corona og stengte bokhandlere, og det er trist. Men en bok som står seg over tid og som er blitt et valgkamptema, er Hannah Gitmarks bok om boligpolitikk fra i fjor høst, Det norske hjem. Den fikk mye oppmerksomhet og den økende ulikheten på boligmarkedet blir stadig diskutert og viser at denne boken trengs.

Bra omsetning også i år

Salgssjef Gine Jonassen

Salgssjef i Res Publica, Gine Jonassen forteller at også inneværende år tegner godt:

— Vi har budsjettert for et «normal-år», altså noe justert ned i forhold til rekordåret 2020, men så langt i år ligger vi faktisk veldig godt an mot fjoråret. Mye takket være Wegard Harsviks bok Arven etter Erna som har vært en salgssuksess for forlaget, og ikke minst våre utgivelser om 22. juli: Jørgen Frydnes’ Ingen mann er en øy, Stian Bromarks Ingen fred å finne og AUFs Aldri tie, aldri glemme – sistnevnte havnet på bestselgerlisten i juli.

Bokhøsten er alt i gang på forlaget. To titler er allerede ute: Øyvind Strømmen skriver i Giftpillen om hvor farlig konspirasjonsteorier er for samfunnet, mens den australske samfunnfilosofen Roman Krznaric i Hvordan tenke langsiktig skriver om hvor viktig det er å planlegge for ufødte generasjoner. Thomas Hylland Eriksen har lest sistnevnte: 

«Krznarics bok er det beste jeg har lest om tid på mange år, og han forklarer hvorfor vi må, og hvordan vi kan, tenke og handle langsiktig.»