Bladcentralen går fra ANS til AS

Adm.dir. i Bladcentralen, Erik Thorhallsson. (foto: Bladcentralen)

Bladcentralen endrer selskapsform fra ansvarlig selskap (ANS) til aksjeselskap. De fem eierne: Egmont Publishing, Aller Media, Bonnier International, Cappelen Damm og Vigmostad & Bjørke vil alle eie 20 prosent av aksjene i det nye selskapet.

Interpress sluttet allerede i 2014 å distribuere bøker til Narvesen og det norske kiosk- og dagligvaremarkedet, i fjor avsluttet Cappelen Damm sitt forsøk gjennom «Tanum Concept» på å slå seg inn i dagligvarehandelen.  I år har videre Norsk Bokdistribusjon som leverte til Coop og Europris, lagt inn årene. Dermed står tradisjonsrike Bladcentralen etablert i 1933, i praksis alene igjen hva gjelder distribusjonen av bøker til massemarkedet utenfor bokhandlerkjedene.

Lavere omsetning, men bedre driftsresultat

I fjor omsatte Bladcentralen for 182 millioner kroner, ned fra 208 millioner året før, men etter å ha reorganisert driften, greide man å redusere både drifts- og lønnskostnader med til sammen nesten 30 millioner kroner. Innsparingene bidro til et driftsresultat på 3,5 millioner, klart bedre enn året tidligere da driftsresultatet viste et underskudd på 300 000.

Bokdistribusjonen er i dag kommet opp i rundt 40 prosent av inntektene, resterende omsetning er fra distribusjonen av blader og magasiner.

AS del av moderniseringen

– At vi nå legger om til aksjeselskap er et naturlig steg i den moderniseringsprosessen vi nå er midt oppe i, forteller administrerende direktør i Bladcentralen, Erik Thorhallsson:

– Jeg er overbevist om at Bladcentralen vil spille en enda viktigere rolle i det norske bokmarkedet i årene fremover. Antall bokhandlere vil fortsatt reduseres og dagligvare samt enkelte faghandelskjeder, vil kapre ytterligere markedsandeler. Vi tar dette ansvaret på største alvor, og forsøker nå å gjøre de endringer som er nødvendig for å tilpasse oss en ny tid.

Skreddersøm til kjedene

Thorhallsson varsler framtidige endringer også hva gjelder markedsstrategien:

– Det betyr at vi må ta sluttkunden på alvor og tilpasse vårt tilbud til de ulike kundegruppene. Vi må samarbeide tettere med butikkjedene og forlagene for å tilpasse og skreddersy konsepter til de ulike kjedene og ikke minst ta hensyn til de store demografiske variasjonene vi har i Norge. Dette er en krevende øvelse og krever at vi tilpasser vår forretningsmodell.

– Vi er nå tilbake igjen hos Coop Faghandel og denne gangen har vi planer om å forbli der. Coop er en av aktørene i massemarkedet som virkelig tar bok-kategorien på alvor og som har hatt god suksess. At vi som markedets største aktør ikke var leverandør til Coop Faghandel i 2018 var rett og slett ikke bra nok. Heldigvis er dette et tilbakelagt kapittel og vi er godt i gang med å planlegge nye fremstøt i samarbeid med Coop.

Unikt konkurransefortrinn

Bladcentralens unike konkurransefortrinn består i at sentralen har ukentlige leveranser til nesten 5000 butikker, kiosker og bensinstasjoner rundt om i landet:

– Vi treffer med andre ord nesten samtlige forbrukere hver eneste uke. I disse dager hvor mange detaljhandelskjeder sliter, har vi utelukkende solide og veldrevne kunder, framholder Thorhallsson.

– Andelen som leser fysiske blader er fortsatt synkende, men vi tror at ved å gjøre et enda bedre håndverk i form av «rett produkt – til rett tid – på rett sted – til riktig pris» så skal vi klare å redusere denne tilbakegangen. Vi har en lang vei å gå, men allerede nå ser vi at endringene begynner å gi resultater. Vi har hatt en god utvikling inn mot sommeren. Den er selvsagt preget av Nesbø, men også uten denne så ser vi en meget positiv trend, avslutter Erik Thorhallsson.