Beretningen om en varslet konkurs

Commentum og Publica fortsetter utgi og selge bøker, selv etter konkursen.

Før helgen skrev vi om konkursen i Sandnes forlagene Commentum og Publica. Etter dette har vi fått henvendelser fra bekymrede forfattere, noen som nettopp har inngått avtale med disse forlagene. En presisering er derfor på sin plass.

Les også: Commentum og Publica konkurs

Konkursene i forlagene er meldt siste dagen i april i år, men forberedelsene har trolig startet langt tidligere. I begynnelsen av desember i fjor dukker det plutselig opp en melding i Brønnøysund-registeret: Forlaget Publica Bok AS skifter navn til Bokedia AS, på nær samme dag kom det også melding om at datterselskapet Commentum Forlag AS skifter navn til CF Informasjon AS.

«Endret forretningsidé»

Forlegger Tom Gaudland i Forlagshuset Vest skriver i en e-post til BOK365 at navnebyttene kom i stand fordi begge selskapene skulle endre forretningsidé: «Både Commentum Forlag AS og Publica Bok AS skiftet navn og formål i november i fjor. Begge selskapene ble innrettet mot tjenesteyting i stedet for bokforleggeri for å spare penger. Ved å tilby tjenester, unngår man produksjonskostnader og lagerkostnader. Øvrige kostnader i begge selskaper ble kraftig barbert. Planen var å selge varelageret og betale gammel gjeld, mens man opparbeidet en kundemasse tilpasset den nye driftsmodellen. Det er verdt å merke seg at gjelden i selskapene ble redusert med flere millioner kroner fra navneskiftet og fram til konkursen.»

Det tredje selskapet i forlagsfamilien var Turbine AS, hvor Commentum/CF Informasjon eide halvparten, danske Turbine Forlaget i Århus den andre halvparten. Dette forlaget ble meldt oppløst i begynnelsen av april i år.

– Har holdt forfatterne oppdatert

I Forleggerforeningen fikk man like før jul beskjed om at alle tre forlagene vil bli fusjonert inn i et nytt selskap «Forlagshuset Vest AS». Alt dette skjer med andre ord fire-fem måneder før ledelsen tropper opp i Jæren tingrett og før man sender brev til forlagenes forfattere om at man er tvunget til «å kaste inn håndkleet som følge av den skjerpede konkurransen i bokhandelen».

Tom Gaudland mener på sin side at forlaget hele tiden har informert og oppdatert sine forfattere: «Svært mange av forfatterne ble kontaktet allerede høsten 2017 med informasjon om dårlig likviditet og kontantstrøm. Videre ble det sendt e-post til forfattere med utestående royalty i god tid før konkursen var et faktum, med en oppdatering om situasjonen».

Forlagshuset Vest

Forlagshuset Vest ble startet for ti år siden med det formål å drive «Handel, nettbutikk, agentur- og investeringsvirksomhet og alt som hermed står i forbindelse». Forlagshuset Vest drev imidlertid ikke virksomhet før i april 2016 da formålsparagrafen i vedtektene ble endret til: «Forleggeri, utgivelse av bøker og annet innenfor rammene.» Virksomheten var likevel begrenset, og omsetningen blir ikke høyere en 670.000 i 2016, som er siste offentliggjorte regnskap. Forlagshuset Vest AS eies 50/50 av Tom Gaudland og Per Gerhard Jansen, altså den samme ledelsen som i tidligere Commentum og Publica.

Nissene på lasset

I begynnelsen av januar i år skifter Forlagshuset Vest forretningsadresse fra Gamleveien 87 i Sandnes, hvor Commentum og Publica også holder hus, til Langgata 30 – også i Sandnes. CF Informasjon og Bokedia får ikke være med på januar-flyttingen. Det får imidlertid «nissene på lasset»: forlagsnavnene Commentum og Publica, begge disse blir med på flyttelasset som «imprints» av Forlagshuset Vest. Men fortsatt skal det altså ta nesten fire måneder før selskapene som er blitt igjen i Gamleveien melder oppbud.

Hvor er bøkene?

I slutten august 2016 meldte Commentum pant på 800.000 kroner i varelageret av bøker til fordel for huseieren i Gamleveien 87, hvor alle forlagene holdt hus. Samme dag avgir Publica ett tilsvarende pant i sitt varelager på samme sum. Varelagrene var ved inngangen til 2017 bokført for til sammen 2,8 millioner kroner. Huseier Arvid Martin Kvalbein i Sandnes tiltrer, som følge av ubetalt husleie, begge pantene tidlig i april i år. Han vil ikke opplyse mer enn at han ikke har solgt varelageret videre. Bostyrer, advokat Carianne Holstein Bull mener på sin side at det er opplyst at varelageret er blitt solgt for 130.000 kroner i midten av april i år.

Heller ikke forlegger Tom Gaudland vet hva som har skjedd med bøkene. I den tidligere nevnte e-posten skriver Gaudland at Forlagshuset Vest ikke er involvert i avhendingen av varelageret, ei heller er han informert om arbeidet som pågår med å realisere verdiene i lageret.

Det har dermed ikke lykkes BOK365 å få opplysninger om hvem som nå praktisk håndterer salget av bøker fra det omfattende varelageret.

Hvor melder du krav?

Ytterligere forvirring oppstår ved at Forlagshuset Vest, som altså ikke er konkurs, har utgitt bøker på imprintene Publica og Commentum. I disse tilfellene vil selvsagt forfattere har vanlig krav på royalty og trenger ikke melde krav i konkursboet.

Bøker av forfattere som har skrevet kontrakt direkte med Commentum AS (CF Informasjon AS) og Publica AS (Bokedia AS) har imidlertid havnet i varelageret som ingen nå vil markedsføre. Disse fysiske bøkene vil bli solgt uten royalty til forfatterne. Rettighetene til verkene vil imidlertid hjemfalle til forfatteren.

Alle forfattere som har krav på royalty fra tidligere må melde slike til konkursboet, men der er det knapt noe å hente.

 

 

For ordens skyld understreker BOK365 at forlagshuset Publica overhode ikke har noen forbindelse med – eller til – forlaget Res Publica.