– Bekymret for mangfoldet

Forlegger i Spartacus, Per Nordanger. (Foto: Vebjørn Rogne)

Noen forlag mener det er bekymringsverdig at de nå får færre aktører å spille på, mens andre mener dette er bra for leserne.

– For bransjen som helhet er det fryktelig synd at det blir færre tilbydere for kundene. Det er bekymringsfullt for oss at det nå bare er to kjeder i markedet, fordi det kan føre til at vi blir veldig avhengig av få menneskers valg. Det er uheldig, og det bekymrer oss, sier salgs- og markedssjef i Press, Torgeir Husby.

Torgeir Husby i Forlaget Press (Foto: Bok365)

I går ble det kjent at Cappelen Damm trekker seg ut av bokhandel, og at Tanum-butikkene blir overtatt av hovedkonkurrentene ARK og Norli. Dette mener flere bransjeaktører er bekymringsverdig og trist:

Julie Prestø (Foto: Jarli Jordan)

– Det er trist å miste en så unik formidler av litteratur. Tanum tør å tenke alternativt og har for eksempel kjørt grønne kampanjer på Black Friday. Jeg elsker barnekonseptet «seriefavoritter», og ikke minst hvor gjennomført kampanjene deres er i butikk. De er særlig flinke til å lage inspirerende torg hvor de kombinerer pliktige varer sammen med bok, sier Julie Prestø i Strawberry.

Per Nordanger i Spartacus forlag er også bekymret for mangfoldet i bokbransjen.

– Vi er betenkt over at det blir færre kjeder: Ved sentrale innkjøp har vi ofte sett en spredning i hvilke titler det satses på i i de forskjellige kjedene. Nå blir det nødvendigvis færre titler som får slik drahjelp.

Nordanger mener det er forståelig slik det er blitt:

– Vi skulle gjerne sett Tanum som en vital og selvstendig kjede, men det er forståelig at man tar det valget Cappelen Damm har gjort.

– Tanum representerte krydder

Salgssjef i Gyldendal Jan-Frode Brenna er derimot ikke like bekymret, og påpeker at Tanum jo ikke forsvinner helt fra kartet:

– Som salgssjef for Gyldendals utgivelser vil jeg først og fremst takke for et godt samarbeid med Tanum – de har gjort en god jobb for våre bøker og forfattere. Nå forsvinner de jo ikke helt, de vil fortsette med tanum.no, Tanum Karl Johan og bokklubbene, som fremdeles vil være viktige salgskanaler.

Jan-Frode Brenna (Foto: Trondelarius)

Han mener derimot at dette er nødvendig konsolidering:

– Vi ser at presset mot konsolidering er tydelig og sterkt i markedet på den ene siden, men vi ser også at bredden i salget til mange aktører er blitt atskillig større og at de nye salgsflatene, som strømming av lyd, har virket markedsutvidende. I dag er bøker mer tilgjengelig enn noen gang, og i stadig nye flater og kanaler – det er bra for leserne og for oss.

Prestø er og glad for at Tanum ikke forsvinner helt:

– Tanum representerte krydder og mangfold blant to sterke aktører. Jeg mener Tanum hadde en unik evne til å synliggjøre bredde og bestselgere. Vinduene på Tanum Karl Johan er en drøm, og jeg er så glad de skal leve videre. Jeg vil takke Lise Olsen og alle de flinke folkene i Tanum-butikkene for et fantastisk samarbeid gjennom mange år. Glad jeg i framtiden fortsatt får samarbeide med de fleste av dem.

Skulle gjerne hatt flere å spille på

– Aschehoug er på vegne av forfattere, lesere og forlag glade for å bidra til å videreføre Tanums kvalitetsbokhandlere under Norli-navnet, sier Mads Nygaard, fra Aschehoug.

Så står det to bokhandelkjemper igjen. Men er det noe som faktisk skiller de to kjedene, eller er de egentlig ganske like?

– Noen likheter er jo at begge satser på bredde, er nasjonale aktører, flinke til å satse på nye norske forfattere og så vil jeg dra frem det positive at begge kjempene tør å dra skikkelig på i dette markedet, sier Brenna.

Mads Nygaard (Foto: Bok365)

– Begge er svært profesjonelle og gode å samarbeide med. Men de har ikke noen markante profilforskjeller i satsingene sine, sier Per Nordanger.

– Forskjellene oppstår på nett

Julie Prestø mener og det er vanskelig å skille mellom kjedene:

– Sett utenfra kan det være vanskelig å skille de blå fra de oransje, men forskjellene oppstår særlig på nett og i den digitale markedsføringen. Papirboken er sikret et langt liv gjennom dyktige og profesjonelle folk i salgsleddet, men litt krydder skader ikke.

Mens Torgeir Husby i Press mener markedet hadde hatt godt av flere aktører, gjerne uavhengige.

– Sånn vi ser salget fra oss er det en liten forskjell i at ARK er flinkere på bestselgeriet, mens Norli flinkere på det litterære. Men vi ser vel at de blir likere i måten de tenker på, og det bekymrer oss at mangfoldet er i ferd med å forsvinne. Hvis vi sammenlikner med for eksempel i England, har vi mye mindre av uavhengige bokhandlere. Det mangler i det norske bokmarkedet, og alt som kunne hjulpet uavhengige bokhandelen ville hjulpet markedet. Vi skulle gjerne hatt flere spille på, sier Husby.