Svarer Lindell: Regeringen bedrer kunstnervilkår

Kulturminister Trine Skei Grande svarer på Unni Lindells ønske om bedre sosiale ordninger og pensjonssystemer for de som jobber i kultursektoren.

I et intervju med BOK365 uttaler Unni Lindell at hun, som kulturminister for en høst, ville bedret sosiale ordninger og pensjonssystemet for de som jobber i kultursektoren. Som nåværende kulturminister gleder det meg at regjeringen nettopp har bidratt til nettopp dette.

Å bedre vilkårene til kunstnere handler om et rikt og mangfoldig kulturliv. Det handler om frihet til å skape, og viktigheten av å oppleve. Gode sosiale ordninger er avgjørende for at mennesker skal ta sjansen og satse på den gode ideen de har kommet opp med, enten det er en oppfinnelse, en bokidé eller noe helt annet. Venstre har lenge engasjert seg for at kunstnere skal få gode nok rammevilkår. Fordi vi vil at folk skal ha muligheten til å skape sin egen arbeidsplass, følge drømmene sine og satse på kunsten.

Som Lindell påpeker, så lever mange forfattere i prekær situasjon når det kommer til sykdom. Selv om man som selvstendig næringsdrivende har rett på de fleste rettigheter i Folketrygden på lik linje med vanlige arbeidstakere, får man ikke utbetalt sykepenger de første 16 dagene. I Norge er det nemlig arbeidsgiver som betaler sykepenger til arbeidstakeren de første 16 kalenderdagene av sykdom. Forfattere er stort sett sine egne arbeidsgivere.

LES OGSÅ: – Jeg har skremt mange i sommer

Fra dag 17 får selvstendig næringsdrivende utbetalt sykepenger fra staten. Inntil 2017 lå dekningsgraden av sykepenger til selvstendig næringsdrivende kun på 65 prosent. Regjeringen har i inneværende periode økt dekningsgraden til 75 prosent, og skal videre trappe den opp til 80 prosent med virkning fra 1. oktober 2019.

Som selvstendig næringsdrivende har man mulighet til å tegne forsikring som gir 100 prosent kompensasjon ved dag én av sykdom. Dette sikrer imidlertid ikke den tryggheten og forutsigbarheten som garanteres til de fleste andre arbeidstakere. Venstre ønsker å likestille de sosiale rettighetene til selvstendig næringsdrivende med vanlige arbeidstakeres rettigheter. Når mennesker tar en sjanse og prøver å leve av å skape noe, bør de ikke måtte stå på bar bakke.

Pensjonsrettighetene er dårligere for forfattere enn for arbeidstakere ellers. Selvstendig næringsdrivende mottar kun alderspensjon fra Folketrygden, med mindre de sparer selv. Venstre har i regjering sikret at det skal bli mer gunstig å spare til egen pensjon. I 2017 kunne selvstendig næringsdrivende kun spare inntil 4 prosent av en inntekt mellom 1G og 12G. Grensen ble hevet til 6 prosent i 2018, og videre til 7 prosent i 2019. Innskudd i pensjonsordninger gir inntektsfradrag og dermed skattefordeler. Regjeringen gjør det altså enklere og mer fordelaktig for forfattere å spare inn til pensjon.

Med Venstre i regjering har vi kommet langt med å bedre vilkårene for kunstnere og forfattere, men vi er ennå ikke i mål. Kulturlivet må få bedre betingelser, og kunstnere må få tilfredsstillende økonomiske vilkår og enda bedre sosiale rettigheter. Jeg og Venstre kommer til å fortsette å kjempe for at du og andre forfattere skal få de sykepengene og den pensjonen som dere fortjener, Unni.

Trine Skei Grande, kulturminister og leder i Venstre.