–Avventende og nøkterne optimister

Forlag hilser åpningen av Bladcentralen velkommen, men vil se hva som tilbys før de spretter champagnen.

I utgangspunktet er jeg positiv, men det gjenstår jo å se hva vi tilbys, sier forlagssjef Finn Jørgen Solberg (bildet) i Vega, om gårsdagens nyhet om at BC-distribusjonen åpnes for forlag utenfor eierfamilien. Også forlagssjef Per Nordanger i Spartacus velger å se an utviklingen: – Vi er avventende og nøkterne optimister.

–Timingen fra BC sin side er vel neppe tilfeldig, etter som vi er kommet langt i forhandlingene med nye aktører. På generelt grunnlag mener jeg at det sunt med konkurranse, og at markedet har bruk for en distributør som ikke er eid av de store forlagene, sier Finn Jørgen Solberg.

 

Gjenstår å se

Solberg fremhever også at Interpress har gjort en bedre jobb en Bladcentralen innenfor Vegas kjerneområder:

–Vega har sine nisjer, og så langt er det bare damebøker og krimbøker fra oss som er testet i BC. Hva de kan klare på vårt viktigste felt, dokumentar og krigshistorie, gjenstår å se. Interpress har gjort en svært god jobb for Vega på flere felt, det er ikke gitt at BC kan erstatte dem uten videre.

–Det er et prinsipielt fremskritt, men det gjenstår å se hvor åpent det blir i praksis, sier Per Nordanger i Spartacus.

 

 

–Har forutsetningene

–Ser dere for dere at BC vil ta en dominerende posisjon også i de tradisjonelle Interpress-territoriene, som Narvesen?

–Mulig, men lite trolig, svarer Per Nordanger.

Finn Jørgen Solberg mener det er for tidlig å vurdere dette, men at BC har forutsetningene for å ta en sterk posisjon også her: –Erfaringsmessig er BC veldig bra på seriebøker, drama og krim, men har jo ressurser og logistikk til å bli dominerende.

 

6-10 B&S Nordanger B

–Det gjenstår å se hvor åpent det blir i praksis, sier Per Nordanger.

 

Plenty spillerom

–Vil det bli nok spillerom for en av de aktørene som nå seiler opp og vil ta Interpress’ gamle rolle?

–Ja, det er plenty spillerom, men kanskje ikke for flere enn én av de mange aktørene som nå melder seg, sier Per Nordanger.

Solberg er mer forbeholden:

–Jeg tror det blir trangt for nye aktører hvis BC sine eierforlag opprettholder leveransenekten av enkelte titler, serier og forfatterskap. Gitt like konkurranseforhold tror jeg det er fullt mulig.

 

Forsterker de stores makt

Finn Jørgen Solberg understreker at en åpning av distribusjonen uansett ikke vil rokke ved maktbalansen han mener er skapt av den vertikale integrasjonen i bokbransjen:

–Hvis det er noe vi har lært av utviklingen i bransjen de siste årene, er det at vertikal integrering er et onde. Det eneste vi små, uavhengige forlag ber om er en fri og åpen konkurranse.  De siste årene har vi sett at marginene krymper og mulighetene til å få fram bøker begrenses. Nøkkelen er tiltak som begrenser vertikal integrasjon. En åpning av BC, om den skulle vise seg å være reell, er i dette bildet bare en forsterkning av de stores makt i systemet.