Slutt på 80 års eier-monopol

– Dette er en stor og viktig beslutning. Vi har distribuert for våre eierforlag i over 80 år, sier BC-sjef Pål Bergdahl.

I går vedtok BCs styre å åpne for distribusjon av utgivelser fra andre enn eierforlagene. Dette er en milepæl i distribusjonen av bøker i massemarkedet.

– Dette er en stor og viktig beslutning i BC sammenheng. Vi har distribuert for våre eierforlag i over 80 år. På tross av dette var alle eierforlagene enig i at det nå er riktig å endre praksis, sier adm. dir. Pål Bergdahl til BOK365.

 

Kan få store konsekvenser

Åpningen gjelder både blader og bøker. For den førstnevnte produktgruppens del, befinner de fleste bladutgivere av betydning seg allerede innenfor BCs eierfamilie. I bøkenes verden forholder det seg annerledes. Riktignok er fire av de fem største norske forlagene blant eierne, men et utall av mellomstore og mindre forlag er ikke det. En åpning kan derfor få store konsekvenser.

 

 Pål

 

– Vi ønsker å starte distribusjonen av andre forlags bøker så raskt som mulig, sier Pål Bergdahl.

 

Så raskt som mulig

Hvordan vil arte seg i praksis «utenfor-forlagene»? Vil det raskt komme i gang en dialog med disse eller er vi langt inn i 2015 før dette er i gang?

– Vi ønsker å starte distribusjon så raskt som mulig. Planen er at vi i løpet av februar skal ha ferdig betingelser og interne rutiner for salgs og distribusjonstjenestene. Når avtaleverket for disse tjenestene er ferdigstilt, vil BC kontakte de utenforstående forlag som har meldt sin interesse. Deretter vil det bli avholdt møter og avtaler må inngås for disse tjenester.

­Hvordan ser du på BCs distribusjon inn til de tradisjonelle Interpress-tyngdepunktene – har dere ambisjoner om også å være den dominerende distributøren også i Narvesen?

–Distribusjonen er avhengig av hvilket sortiment BC kan tilby, publikasjonene sitt salgspotensial og kjedene sine ønsker.

 

– Prioriterer bestselgere

Hvem skal velge bøkene som distribueres gjennom BC?

–Eierforlagene vil ikke velge de publikasjoner som eventuelt vil selges gjennom BC fra utenforstående forlag. Utenforstående forlag som har inngått en avtale med BC, vil fremme forslag om distribusjon til BC. Distribusjon gjennom BC er avhengig av både kjedene sin beslutning om sortiment og den enkelte publikasjons salgspotensial i dagligvare, kiosk eller bensinstasjonsmarkedet. Det er i hovedsak begrenset plass til lesestoff i dagligvareforretningene, som naturlig nok vil prioritere et sortiment bestående av bestselgere, sier Pål Bergdahl.