Åsne gir bort 750.000

Åsne Seierstad (Foto: Sturlason / Kagge)

Åsne Seierstad gir bort hele sin inntekt fra den norske utgaven av 22. juli-boken "En av oss".

Det er stiftelsen En av oss som fordeler pengene fra Seierstad, og den har nå tildelt midler til elleve ulike tiltak, som spenner fra internasjonalt hjelpearbeid til lokal idrett i Norge. Flere av prosjektene er tilknyttet personer som er omtalt i boken.

 

 

En av oss kom ut på Kagge Forlag i november 2013, og er til nå trykket i 46 000 eksemplarer. Forfatter Åsne Seierstad grunnla ved utgivelsen stiftelsen En av oss, som gir penger til formål innenfor utvikling, utdanning, kultur og miljø. Onsdag denne uken hadde stiftelsen sin første tildelingsrunde, der hele forfatterens royalty på 750.000 kroner ble fordelt på elleve prosjekter. Neste tildeling skjer høsten 2015, basert på dette årets inntekter fra boken.

 

Barn og ungdoms levekår

en av oss– Prosjektene som får tilskudd har god spredning lokalt, nasjonalt og internasjonalt, sier forfatteren.  – Den røde tråden er at de fokuserer på barn og ungdom og deres levekår. Utdanning, utvikling og utveksling har vært sentralt for valgene. Flere av tiltakene søker å skape tilhørighet i et felleskap, noe som også er det viktigste budskapet i En av oss, sier Åsne Seierstad.

 

Internasjonale prosjekter – og lokale

De tre største tildelingene går til skolegang for syriske flyktninger i nabolandene Libanon og Irak, til utveksling mellom kurdisk og norsk ungdom og til et krisesenter for kvinner i Sør-Afrika. I tillegg gis det penger til vannrensing i Kambodsja og utdanning i Uganda. Av lokale tiltak i Norge har Bardu kulturskole fått støtte, det samme har Salangen Ungdomsråd og et tiltak for mindreårige flyktninger. Det er også gitt støtte til flere lokale idrettsprosjekter.