Aschehoug med gode 2022-tall

Mads Nygaard (foto: Aschehoug)

2022, året da forlaget rundet 150 år, ble nok et godt år for Aschehoug-konsernet. Omsetningen økte med 10 prosent til 709 mill. kr, og resultat før skatt ble 60 mill. kr, et av de beste resultatene i forlagets historie.

– Det er gledelig å nok en gang kunne legge frem gode tall for Aschehoug. Vi forsterket satsningen på hele bredden av vår virksomhet, og vi kan glede oss over resultater i nær sagt hele konsernet. Vi er både tilfredse og takknemlige, sier forlegger Mads Nygaard i en pressemelding fra konsernet.

I meldingen heter det videre:

2022, året da forlaget rundet 150 år, ble nok et godt år for Aschehoug-konsernet. Omsetningen økte med 10 % til 709 mill. kr, og resultat før skatt ble 60 mill. kr, et av de beste resultatene i forlagets historie. Sterk operasjonell drift er årsaken til de gode tallene, og brutto driftsresultat (EBITDA) økte fra 26 mill. kr i 2021 til 75 mill. kr i 2022 med en margin på 10,6 %. Det er særlig undervisningsforleggeriet som bidrar til fremgangen.

Bokhandelkjeden Norli hadde gode resultater også i 2022, og har de siste årene styrket profilen som en kvalitetsbokhandel og tatt markedsandeler. Dersom Aschehougs andel av de felleskontrollerte virksomhetene inkluderes, var brutto driftsresultat 140 mill. kr.