Arild Knutsen er Årets ålreite fyr

Fra venstre: Svein Wilhelmsen, Arild Knutsen og Jo Nesbø

... og to millioner Jo Nesbø-kroner til Maasai-befolkningen og Maasai-jenters utdanningsmuligheter.

– Årets ålreite trenger ikke ha flyttet fjell, vært på TV, blogge eller ha vunnet
medalje for Norge, sa Jo Nesbø under utdelingen av prisen Årets Ålreite på
Restaurant Schrøder i dag. – Årets ålreite trenger ikke å ha vært ålreit hele
livet, eller hele tiden, men ha en formtopp i inneværende år. Dette er jo litt i
tråd med Harry Hole selv, fortsatte Nesbø og utnevnte Arild Knutsen til Årets ålreite fyr.

Arild Knutsen er leder for Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) og
jobber for rusmisbrukeres rettigheter og endringer i norsk narkotikapolitikk.
Knutsen har sammen med Harry Hole-stiftelsen bestemt at årets Harry Hole-pris går til Basecamp Explorer Foundation & Mara Maasai Girls Education
Program. – Jeg gratulerer Basecamp Explorer Foundation på det hjerteligste
med prisen og synes det er en ære å få bidra under overrekkelsen. De bidrar
til utdanning og styrking av kvinnenes posisjon. Til bevaring av dyr som fra
før er utrydningstruet. Og til økonomisk uavhengighet for lokalbefolkningen, i
et område der lite av turistinntektene har kommet lokalbefolkningen til gode.

Mange analfabeter

Basecamp Explorer Foundation jobber for å skape mer bærekraftig turisme,
for bevaring av utrydningstruede dyr, for lokalmiljøet og for å gi kvinner
muligheter til å forsørge seg selv – både via utdannelse og arbeid. Med Mara
Maasai Girls Education Program skal flere Maasai-jenter i Kenya få
muligheten til å ta en utdannelse. De fleste Maasai-kvinner er fortsatt
analfabet, uten utdanning og for ofte prisgitt sine ektemenn. En utdannelse
gjør kvinnene friere og gir muligheten til å ta kontroll over sin egen fremtid.

Bærekraftig utvikling

– Basecamp Explorer Kenya (BCEF) har i over 20 år jobbet med den lokale
Maasai-befolkningen i Masai Mara for å bevare det enestående dyrelivet vi
har. Vi gjør det ved å mobilisere bredt i lokalmiljøet. Området eies av
Maasaiene og dette sikrer tilhørighet, engasjement og langsiktighet.
Kvinnene – og særlig de unge kvinnene – er blant de aller viktigste i
arbeidet for en bærekraftig og positiv utvikling. BCEF ønsker å styrke støtten
til denne gruppen og Harry Hole-prisen er en stor inspirasjon for å løfte unge
kvinner opp og frem, sier Svein Wilhelmsen, stifter og styreleder i BCEF.
Prisen er på 2 millioner kroner.

Solid stiftelse

Harry Hole-stiftelsen ble etablert i 2008 ved at Jo Nesbø overførte alle
rettigheter og tilhørende inntekter fra sin roman Hodejegerne til stiftelsen.
Boken ble utgitt på Aschehoug og er hittil solgt til hele 33 land. Filmen,
basert på boken, har vært en stor suksess, både i Norge og internasjonalt.
Senere er rettighetene til Jo Nesbøs bøker, Blod på snø og Mere blod, også
overdratt til stiftelsen. Begge bøkene er nå solgt til 28 land. Senere er alle
rettighetene til Kongeriket overført til stiftelsen og i år har stiftelsen fått
rettighetene til Sjalusimannen og andre fortellinger og Rotteøya og andre
fortellinger.

Stiftelsens kapital utgjør i dag ca. 104 millioner. Med årets utdeling på 2
millioner er det til sammen delt ut 14,75 millioner fra stiftelsen.