Disse kan bli Årets bibliotek

FINALIST: Haugesund folkebibliotek (foto: haugesundbibliotek.no)

– Det har vært viktig å finne kandidater som er ledende innenfor sine felt, sier Vidar Lund. Se hvilke fire finalister juryen landet på.

Juryen for Årets bibliotek har nominert fire bibliotek til Norges gjeveste bibliotekpris. Prisen går til bibliotek som har tatt i bruk nye ideer, og som har jobbet utradisjonelt og offensivt og gjerne i samarbeid med andre.

– Det var vanskelig å velge ut kandidatene til denne nominasjonslisten for Årets bibliotek i år, sier Vidar Lund, leder i Norsk Bibliotekforening og for juryen. – Det har vært viktig å finne kandidater som er ledende innenfor sine felt, og som bidrar til å utvikle lokalsamfunnet og brukerne på nye måter.

Her er de fire nominerte, med juryens begrunnelser:

Skolebiblioteket – Elvebakken videregående skole, Oslo

Skolebiblioteket ved Elvebakken videregående skole har et bredt og engasjerende tilbud til elevene, med inspirerende litteraturformidling på Instagram og som podkast. Det er både faglige tilbud som kildekritikk og sosiale tiltak som strikketreff. Ingrid Svennevig Hagen er primus motor på skolebiblioteket, og er en sann inspirasjonskilde for mange skolebibliotekarer.

Haugesund folkebibliotek

Haugesund folkebibliotek har solid forankring i lokalmiljøet. De har et ustrakt samarbeid med lag, foreninger og næringsliv. Det vakre bibliotekbygget fylles hver dag med leseglade folk og de blir møtt med smil og varme. Haugesunds historie sitter ikke bare i veggene, men blir levende formidlet gjennom litterære og historiske vandringer i byens gater.

Laksevåg bibliotek, Bergen

Laksevåg bibliotek ble lagt ned i 2004, men åpnet igjen i 2020. Arbeidet med det nye biblioteket har i stor grad vært basert på samarbeid mellom biblioteket, organiasjoner og innbyggere i bydelen. Utviklingen av biblioteket har tatt utgangspunkt i innbyggerne og bydelen sine behov. De har klart å lage et felles møtested som har bærekraft i sentrum. Store deler av biblioteket er bygget av gjenbruksmateriale fra bibliotekets nærområde.

Østsiden bibliotek, Fredrikstad

Biblioteket og de ansatte gjør en stor innsats for lokalsamfunnet. Det fungerer som en «uorganisert» fritidsklubb i et samfunn med mange lavinntektsfamilier og en høy andel familier med minoritetsbakgrunn. Her får ungene lese, spille, leke og tegne, omgitt av trygge voksne. De ansatte er gode på å se og huske den enkelte og sprer leseglede til alle.
Østsiden bibliotek

Juryen for Årets bibliotek 2021:
Merete Lie, avdelingsdirektør Deichman Bjørvika (fjorårets vinner)
Elin Øy, generalsekretær Den norske Forfatterforening
Ingeborg Fredwall, universitetslektor Universitetet i Agder
Torstein Tvedt Solberg, stortingsrepresentant AP
Vidar Lund, leder Norsk Bibliotekforening og leder for juryen

Vinneren blir offentliggjort og prisen delt ut i et strømmet arrangement 12. januar 2022.

Prisen Årets bibliotek blir delt ut av Norsk Bibliotekforening, og har vært delt ut siden 1988. Vinnere de siste år har vært 2020: Deichman Bjørvika, 2019: Trøndelag fylkesbibliotek, 2018: Stormen bibliotek,  2017: Biblo Tøyen, 2016: Realfagsbiblioteket ved Universitetet i Oslo