Arbeiderlyrikk

Redaktør Anne Marit Godal (foto: Agenda)

Lyrisk: Anne Marit Godal og Leif Høghaug har vært redaktører for den nyutkomne antologien: "Alt skal bli forandra. Snart - 100 norske dikt om fellesskap og kamp". Fra boka henter vi diktet "22 7 2011" av Lars Saabye Christensen.

Diktantologiene er populære. Ofte kretser de rundt følelser og kjærlighet, men forlaget Res Publica har tenkt nytt. Sist uke lanserte forlaget antologien Alt skal bli forandra. Snart – 100 norske dikt om fellesskap og kamp.

Redaktører for boka har vært Anne Marit Godal og Leif Høghaug. De har lykkes gi et godt og bredt utvalg av arbeiderlyrikk som tradisjonelt helst har omhandlet leveforhold, solidaritet og kamp mot fascismen. Antagelig har det vært enklere for Godal og Høghaug å hente dikt fra år tilbake, skrives det «arbeiderlyrikk» i dag?

Leif Høghaug (foto: Agenda)

I et rikt og interessant etterord viser redaktørene at visst er det så: – Framleis speler arbeidardiktinga ei avgjerande og mangfaldig rolle. Godal og Høghaug framholder det internasjonale perspektivet, inkludering, likestilling og naturvern som vitale og aktuelle tema for arbeiderlyrikken. Videre understreker de at de ikke har valgt dikterne som typiske representanter, de har valgt diktene.  Et klokt valg. Med dette får boka inkludert dikt av forfattere som Vesaas, Skjæraasen og Hauge: – Evna til å førestille seg det andre – det er ei evne arbeidardiktarar veit kva er.

Godal og Høghaug mener å spore et klart skille i lyrikken etter den 22. juli 2011. Dikterne synger nå mer ut enn tidligere. De siterer Frode Grytten som i et intervju med Klassekampen uttalte: – Poesi er i seg selv politisk fordi poesien forsøker å skildre verden i et språk som ikke er maktas språk. Vi lever i skumle tider, og vi trenger andre måter å se hverandre på enn det politikere, byråkrater og massemedia tilbyr oss.

Word. 

Av lyrikere i boken vil du finne både Bjørnstjerne Bjørnson, Rudolf Nilsen, Ellisif Wessel, Arne Paasche Aasen, Alf Prøysen, Nordahl Grieg, Einar Skjæraasen, Kåre Holt, Inger Hagerup, Terje Johanssen, Stig Holmås, Bjørn Aamodt, Frode Grytten, Inger Elisabeth Hansen, Sumaya Jirde Ali, Linda Klakken og Amalie Kasin Lerstang.

Bare for å ha nevnt et fåtall av favorittene i denne tankerike og viktige boka.

Hvilket dikt skal vi velge til søndagen? Ettersom redaktørene selv nevner 22.juli 2011 som et vendepunkt, velger vi Lars Saabye Christensen.

 

22 7 2011

 

rammet av flamme og skygge

slipper jeg alt jeg har i hendene

og ser: tingene mister sin vekt

himmelen mister sin farge

vinden mister sine seil

tankene mister sin tyngde og ordene sin mening

natten mister sin morgen

dagen mister sin sol

 

jeg ser: sorgen er et hardt materiale

vi er sorgens arbeidere

vi hamrer den, bender den og bøyer

og former den

til vi ser: sorgen har ikke

tilbakevirkende kraft

 

å minnes de døde er å huske dem

slik de levde

i øyeblikk og år, i time og sekund

å ære de døde er å oppfylle deres liv

selv om ingenting blir det samme

 

 

Anne Marit Godal og Leif Høghaug, Alt skal bli forandra. Snart  –  100 norske dikt om fellesskap og kamp (Res Publica, 2018)