Knyter opp knutepunkt

Festivalsjef Marit Borkenhagen og Norsk litteraturfestival på Lillehammer mister sin øremerkede støtte. –Viktig at vi har et elitelag av festivaler også fremover, sier Borkenhagen.

Man må våge å si at noen festivaler er viktigere enn andre, sier Marit Borkenhagen, som mener forutsigbarheten er den viktigste faktoren fremover. 

I det ferske statsbudsjettet vil kulturminister Thorhild Widvey kutte knutepunktordningene, slik at 14 av 16 festivaler mister den øremerkede støtten.

Kun Festspillene i Bergen og Festspillene i Nord-Norge i Harstad får videreført støtten. Blant de 14 som kuttes er blant andre Øyafestivalen, Ultimafestivalen, Olavfestdagene og Norsk litteraturfestival på Lillehammer. Disse må nå i utgangspunktet søke midler hvert år – noe enkelte festivaler har signalisert at vil gi både økt usikkerhet og mer byråkrati.

 

Over til kulturfondet

I 2015 gikk det 99 mill. kroner til knutepunkt-institusjoner over Kulturdepartementets budsjett. Størstedelen – 82 mill. kroner – gikk til 12 musikkfestivaler. I tillegg har festivalstøtteordningen i Norsk kulturråd fordelt 52 millioner kroner til 151 festivaler.

–13 av 16 tiltak i ordningen er foreslått lagt til Norsk kulturfond, og vil fortsette med de samme bevilgningene i 2016 som i år. Kulturrådet vil i mellomtiden videreutvikle festivalstøtteordningen. Det vil også være mulig å videreføre de eksisterende avtalene mellom staten og fylkeskommunene neste år, sa kulturminister Thorhild Widvey.

 

«Nasjonale institusjoner»

De to store festspillene – i Bergen og i Nord Norge – er vurdert som nasjonale institusjoner med «en bredde i det kunstneriske uttrykket som står i en særstilling sammenlignet med de fleste andre festivaler i Norge» og blir derfor videreført på Kulturdepartementets budsjett. Kortfilmfestivalen i Grimstad blir videreført under Norsk filminstitutt.

Den meldte usikkerheten hos enkelte knutepunkt-festivaler som nå faller ut av ordningen, parerte Thorhild Widvey slik under ettermiddagens presentasjon av kulturbudsjettet på Norsk Maritimt Museum på Bygdøy: –Kulturrådet har mulighet til å gi flerårige tilskudd, noe som kan sikre større forutsigbarhet.

 

– Har ikke fungert etter formålet

Kulturdepartementet har i 2015 gjennomført fire innspill-møter rundt omkring i landet og hatt høring via regjeringens nettsider om festivalstøtte. Alle knutepunktfestivalene har også blitt evaluert. Oppsummeringen av innspillene viser i følge kulturministeren at dagens ordning, med noen få festivaler på statsbudsjettet og resten hos Kulturrådet, ikke har fungert etter formålet.

 

Widvey statsbudsjettet

BUDSJETT-PRESENTASJON: Thorhild Widvey på Norsk Maritimt Museum i ettermiddag.

Under sin presentasjon i ettermiddag trakk kulturminister Thorhild Widvey særlig frem at knutepunkt-tilnærmingen kunne virke konkurransevridende i forhold til andre festivaler.

– Vi vil ha en mer dynamisk ordning under Kulturrådet der vi styrker kvalitet og utvikling av festivalfeltet i alle regioner, sier kulturminister Thorhild Widvey.

 

–Burde jobbet med svakhetene

– Det man har kommet frem til er at det har vært en uheldig konkurransevridning for musikkfeltet, så jeg føler at vi litt urettmessig havner i dragsuget her. Man kunne heller jobbet med svakhetene der disse faktisk var, sier festivalsjef Marit Borkenhagen på Norsk litteraturfestival.

–Jeg er glad for at vi er sikret samme tilskudd neste år som i år. Det gir oss forhåpentligvis tid til å ha en god diskusjon om hvordan tankegangen skal være i årene som følger. For oss er det aller viktigste forutsigbarhet. Hvis vi skal kunne utvikle en virkelig god festival må vi ha en lengre tidshorisont, kanskje på fem år for de større festivalene. Jeg vet at mange av de mindre festivalene opplever den korte tidshorisonten de i dag må operere med som problemask. Og vi kan ikke her operere med er rettferdighetsprinsipp som skal gjøre det like vanskelig for alle, sier Marit Borkenhagen.

 

–Noen er viktigere enn andre

Borkenhagen mener det er viktig at politikerne ikke trekker seg helt tilbake og overlater alt til Kulturrådet:

–Politikerne må være med på å definere dette og hva som skal være nivået på de virkelig gode festivalene. Da må man våge å mene at noen festivaler er viktigere enn andre.

 

Saken oppdateres.