Anatole France (1844-1924)

Lån aldri ut bøker – de blir aldri levert tilbake. De eneste bøkene jeg har i mitt bibliotek er dem jeg har lånt.