Amalie Skram-prisen til Flatland

Juryen: Det er befriende å lese en forfatter som klarer å løfte blikket fra seg selv og egne erfaringer.

Helga Flatland er tildelt Amalie Skram-prisen for sitt forfatterskap. Prisen utdeles årlig av Amalie Skram-selskapet i Bergen.

Utdelingen skjer på Amalie Skrams fødselsdag, 22. august, til «en kvinnelig, skjønnlitterær forfatter som skriver i Amalie Skrams ånd». Prisen består av et reisestipend på 30 000 kroner og et diplom i originaltrykk av kunstneren Ingri Egeberg. I fjor var det Vigdis Hjorth som mottok prisen.

 

Stor innlevelse

I juryens uttalelse heter det: «Det er befriende å lese en forfatter som klarer å løfte blikket fra seg selv og egne erfaringer, og det er umulig å ikke bli dypt imponert over at en ung forfatter evner å gi troverdige psykologiske skildringer av enkeltmennesker og av så ulike sider av et menneskeliv som homofil kjærlighet, fødselsdepresjon, tap og sorg. Vi er spesielt imponert over hvordan hun med stor innlevelse skildrer unge menn som prøver å finne ut hvem de er og hvem de vil være.»
Vil noe med litteraturen sin

Videre: «Amalie Skram sa selv at hun begynte å skrive Hellemyrsfolket fordi hun ville forstå hvordan en ung mann kunne velge å ta livet sitt. Hva er det som gjør at et menneske ser selvmord som eneste utvei? For å forstå dette, måtte hun forstå foreldrene, og for å forstå dem, deres foreldre. Parallellen til Helga Flatlands trilogi er klar: Det store spørsmålet som søkes besvart gjennom psykologiske skildringer og beskrivelser av storsamfunnet og lokalsamfunnets normer og forventninger, er hva det er som gjør at fire unge menn fra en trygg, liten bygd i ett av verdens fredeligste land, velger å verve seg til de norske styrkene i Afghanistan, og med det utsette seg for farer og i verste fall risikere livet», uttaler juryen, og understreker at Helga Flatland vil noe med litteraturen sin – noe mer enn å skrive sitt liv for å forstå seg selv. Som Amalie Skram vil Helga Flatland forstå hvordan enkeltmennesker og menneskeskjebner formes, og hvordan tilsynelatende tilfeldige hendelser og omstendigheter blir styrende for de valg, og mangel på valg, vi opplever at vi har.

 

 

(Foto: Aschehoug)