Akkurat som i litteraturen

Politiet oppretter ny enhet som skal ta seg av "kalde saker". Akkurat som de gjorde i Vidar H. Andersens krim "Mysteriet".

 

I kjølvannet av den tragiske Monika-saken i Sund utenfor Bergen har poitiet opprettet en spesialgruppe som skal sørge for at henleggelser på sviktende grunnlag ikke skjer igjen. I krimromanen Mysterier fra 2013 opprettes en nesten identisk gruppe.

 

Forfatteren bak Mysteriet, Vidar H. Andersen, synes det er interessant og riktig at en slik gruppe nå opprettes også i det virkelige politiet.

– Jeg synes det er bra at det faktisk opprettes en gruppe helt lik den jeg har beskrevet i Mysteriet. Der heter gruppen «Politiets kvalitetsavdeling». Jeg fant på denne interne gruppen fordi jeg faktisk ble overrasket over at den ikke fantes i virkeligheten. Det virkelige politiet legger til grunn veldig like kriterier for å ha en slik gruppe som jeg har gjort.

– Og du tipset selvsagt politiet da du leste om gjenopptagelsen av Monika-saken?

– He he. At de har fått ideen fra meg, tror jeg selvfølgelig ikke. Men det er kanskje en god ide for politiet og se over til krimlitteraturen iblant for å få  ideer, sier forfatteren.

 

«Politiets kvalitetsavdeling»

mysteriet coverDette står i i boken til Vidar Andersen:

«Han var ekstremt opptatt av jobben sin som leder av en spesialavdeling i politiet. Politiets kvalitetsavdeling, eller PK som avdelingen ble kalt, hadde blitt etablert etter at en del større saker hadde blitt kritisert av både presse og politikere. Ved en nærmere gjennomgang hadde det vist seg at flere saker enn noen kunne ha trodd hadde vært gjenstand for dårlig politiarbeid. Jonas Wang hadde fått ansvaret for å bygge opp den lille avdelingen. Han ble håndplukket til å starte og lede den, men han stilte noen krav før han samtykket: Folkene i avdelingen skulle velges ut av ham personlig, lønnsnivået skulle bestemmes av ham, og han forlangte tilnærmet full  handlingsfrihet.“

 

Siktet for drap

Den såkalte Monika-saken ble gjenopptatt etter at en etterforsker ved Hordaland politikammer påny gikk gjennom dokumentene i den tre år gamle saken som konkluderte med selvdrap, og fant momenter som åpenbart var oversett. Han varslet politiledelsen i Hordaland, som likevel ikke tok opp saken påny før Bergen Tidende begynte å skrive om den. Nå er en mann siktet for drap på åtte år gamle Monika. Den nyopprettede etterforskningsgruppen for «kalde saker» kom som en følge av dette.