Hvor mange døtre hadde amtmanden?

Prøv deg på Anne Gaathaugs store premiere-quiz!