Ytringsfrihetspris til Tatour

Dareen Tatour (Foto: Danielle Alma Ravitzki)

Den norske Forfatterforenings Ytringsfrihetspris 2019 går i år til den den palestinske forfatteren Dareen Tatour.

«Gjennom sin skriving gir Dareen Tatour stemme til en minoritet i et konfliktfylt område i Midtøsten. Poeten Tatour er født i 1982 og er palestiner med israelsk statsborgerskap. Tatour har kjent kampen for ytringsfrihet på sin egen kropp. Hun ble i 2018 satt i husarrest og deretter dømt til fem måneders fengsel for såkalt «oppfordring til terrorisme» gjennom å ha publisert tre Facebook-poster og et Palestina-dikt på sosiale medier i 2015. Hun ble klassifisert som risikofange, fikk ikke tilgang til pc og internett og fikk heller ikke motta besøk», skriver Den norske Forfatterforenings Internasjonale utvalg i sin begrunnelse.

Den norske Forfatterforenings Ytringsfrihetspris ble opprettet i 1993 og var en gave fra Kulturdepartementet i forbindelse med Forfatterforeningens 100-årsjubileum. Prisen skal gå til en norsk eller utenlandsk forfatter som har utmerket seg i arbeidet for ytringsfrihet og toleranse i videste forstand.

Dedikerer prisen til Palestina

«Takk til dere for denne stunden jeg mottar prisen, som betyr mye for meg som palestiner. Dere gleder mitt hjerte og etterlater et vakkert og varig minne, et minne som skinner i meg og jeg aldri vil glemme og som alltid vil pryde min litterære historie», sa Tatour i sin takketale.

Forfatteren benyttet sin takketale, som ble Oversatt fra arabisk til norsk av Hanan Bakir og Erling Kittelsen, til å dedikere prisen til det palestinske folk.

«Jeg dedikerer denne prisen til folket mitt, jeg hilser alle motstandsfolk i landet mitt, og jeg hilser dem hjertelig fordi de i sannhet leter etter friheten, som vi har ventet på i mer enn 70 år. Mitt palestinske folk fortjener overalt min honnør.»

Tatour rettet også en stor takk til Den norske Forfatterforeningen:

«Takk til dere i Den norske Forfatterforening, som gjenoppretter håp i hjertene, til forfattere og lyrikere som har lidd urettferdighet og fengsling, og for at dere forsvarer frihet, kunst og poesi. Takk for prisen dere ga meg, dere var tydelige og hadde et oppriktig budskap. Takk for dere sier at okkupanten ikke kan arrestere og fengsle ordet og konfiskere versene i diktet, takk én etter én i Den norske Forfatterforening.»