Vurderer sammenslåing

(Foto: iStock)

Leseorganisasjonene Foreningen !les og Leser søker bok har innledet samtaler.

Foreningen !les og Leser søker bok har innledet samtaler som skal se nærmere på hvorvidt det er grunnlag for å slå de to organisasjonene sammen.

Initiativet for å fusjonere leseorganisasjonene kom tidligere i høst i forbindelse med lederskifte i Foreningen !les og ny regjering med en mer offensiv bok- og lesepolitikk. Styrene i begge organisasjonene har vedtatt å sette i gang en prosess som skal diskutere nærmere om en sammenslåing er mulig eller ikke.

– Resultatet ikke gitt

I SAMTALER: Øverst f.v.: Lena Jensen (foto: Leser søker bok) og Monica Helvig (foto: Elisabeth Wathne, Moment studio). Nederst f.v.: Espen Ophaug (foto: Fortidsminneforeningen) og Vibeke Røgler (foto: Kristin Strøm).

– Vi er i gang med noen konstruktive samtaler mellom Foreningen !les og Leser søker bok, men resultatet av samtalene er ikke gitt. Det er viktig for meg å understreke at en sammenslåing kun vil skje hvis vi ser at begge organisasjonenes formål og kjerneoppgaver kommer styrket ut av det, sier Espen Ophaug, styreleder i Foreningen !les.

– Vi er i dialog, sier styreleder i Leser søker bok, Lena Jensen, og legger til:

– En sammenslåing kan forsterke arbeidet med å skape leselyst og leseglede for alle, og spesielt for de som leser i motvind.

En arbeidsgruppe med representanter fra Foreningen !les og Leser søker bok har nå startet sonderinger. Det er årsmøtene i foreningene som skal fatte endelig vedtak.

Bøker for alle lesere
Leser søker bok har siden oppstarten i 2003 jobbet for at det skal finnes bøker for alle lesere, og at bøkene skal være lette å få tak i. Hvert år støtter foreningen mellom 12 og 15 bøker som er tilrettelagte for ulike målgrupper. Foreningen samarbeider med folke- og fengselsbibliotek over hele landet, forfattere, tegneserieskapere, illustratører og forlag, og har støtteordninger for dem som ønsker å lage og gi ut bøker tilpasset mennesker med ulik leseevne.

Skal spre leselyst

Foreningen !les er en ideell medlemsorganisasjon som sprer leselyst og skaper lesere blant barn og unge. Foreningen ble etablert i 1997 og har 39 medlemsorganisasjoner fra hele bredden i bok-Norge. Foreningen er finansiert av medlemsorganisasjonene og mottar støtte fra blant annet Nasjonalbiblioteket og Utdanningsdirektoratet. Gjennom ulike tiltak når Foreningen !les årlig rundt 400 000 barn og unge, og nærmere 10 000 lærere og bibliotekarer.