Vital nittiåring

Adm.dir. Erik Thorhallsson

Regnskapsåret 2022: Bladcentralen går inn i sitt nittiende år med rekordresultat bak seg.

Omsetningen for Bladcentralen endte i fjor på litt over 240 millioner kroner, mens resultatet før skatt ble tett oppunder 10 millioner. De siste årene har dermed egenkapitalen økt med over 20 millioner, noe som har bidratt til at de fem likeverdige eierne i år har kunne hente ut 3 millioner kroner hver seg i aksjeutbytte.

De fem eierne er; Aller Media, Bonnier Publication, Cappelen Damm, Story House Egmont, samt Vigmostad & Bjørke. Styreleder er Egmonts Kjell Frostrud Johnsen.

Bladcentralen har gått igjennom en totalforandring de siste årene. Selskapet som i midten av september i år fyller 90 år, løftet i fjor ut hele produksjonsdelen og slanket administrasjonen. Bladcentralen distribuerer bøker, magasiner, spill og lignende til rundt 4 500 forhandlere over hele landet. Omsetningen ut av butikk summerer seg til over 1 milliard kroner.

– Vi har levert over all forventning

– Vi har vært igjennom en stor omstrukturering de siste årene hvor hensikten har vært å kutte og konvertere faste kostnader til variable. Det største grepet ble gjort i fjor da vi outsorcet produksjonen til Lundeby. 70 prosent av arbeidstokken ble overført til Lundeby og vi kjøper nå tilbake de tjenestene vi før hadde i eget hus. Samtidig flyttet vi hovedkontoret til mer egnede lokaler på Skøyen. Å gå fra 58 ansatte og 7 000 kvadratmeter på Hagan til 340 kvadratmeter og 15 ansatte gir oss en helt annen fleksibilitet til å møte fremtidige svingninger i markedet, sier administrerende direktør Erik Thorhallsson.

Han fortsetter:

– Da vi gikk inn i 2022 var det med en visshet om at det ville bli et krevende år. Vi skulle flytte alt produksjonsutstyret, implementere nytt IT-system samt flytte administrasjonen til Skøyen. Dette samtidig med at distribusjonen skulle gå som normalt. 4 500 forhandlere skulle ha sine ukentlige leveranser. Med fasit i hånd kan vi si at vi leverte over all forventning. Vi har rett og slett et meget kompetent team som uke etter uke leverer på høyt nivå.

Fotballhype

— Det var helt nødvendig å tilpasse selskapets virksomhet til den virkelighet vi befinner oss i. Det betyr ikke at vi er defensive på noen måte. Vi omsetter fortsatt for godt over 1 milliard ut av butikk på våre tradisjonelle produkter, blader og bøker, og vi utvider nå produktporteføljen. En avtale med amerikansk eide Topps LTD. har gitt oss muligheten til å tilby samlekort for fotball, og Formel 1 på det norske markedet. De første salgs testene har vært meget lovende og vi ser frem til å øke distribusjonen av disse i løpet av året, sier Thorhallsson.

Han mener tidspunktet er perfekt for en samlekortrenessanse:

– Det er fotballfeber i Norge og Haaland og Ødegård er med på å skape en «hype» vi ikke har sett siden Drillo sine dager. Jeg tror vi treffer perfekt med tidspunktet. Det er jo i utgangspunktet et produkt for de yngste, men det er også noe nostalgisk over produktet for de på min alder som samlet på fotballkort som barn, den gangen hvor Kevin Keegan var en av heltene. Kanskje det er noe av grunnen til at dette er så populært. I tillegg til samlerkort vil BC også tilby brettspill og reisespill til sine forhandlere, i samarbeid med blant annet Vennerød Forlag.

 – Vi er naturlig nok mest opptatt av bøker?

– Ut av butikk var salget på 330 millioner, med andre ord 30 prosent av totalomsetningen. Når det gjelder salget av bøker så langt i 2023 kan vi vise til en god vekst i omsetningen. Det må vi si er bra med tanke på den tiden vi nå er inne i, med inflasjon og gjentatte renteøkninger. De kjedene som satser seriøst på bøker har fått godt betalt for dette.

 – Blir det noen markering av jubileet?

– Vi vil nok markere 90 år i hvert fall internt, men det er ikke helt bestemt enda.

Bladcentralens historie

15. september 1933 ble en avtale inngått mellom AS Allers Familie-Journals Trykkeri, Arbeidermagasinet AS, Bladkompaniet AS, For Alle/Oslo Illustrerte, Frehøis Forlag AS, AS Hjemmet, Illustrert Familieblad og RomanJournalen. Senere kom Ernst G. Mortensens Forlag AS og Alle Kvinners Blad med. Avtalen bestemte at det skulle opprettes et felles distribusjonsselskap: «Bladcentralen, Ukebladenes Fellesombringelse». Avtalen trådte i kraft 3. oktober 1933, Arne Ween ble ansatt som bestyrer, og virksomheten kom raskt i gang i lokaler i Pilestredet 17.

Bladcentralen i Trondheim 1944 (foto: Schrøder, Digitalt Museum)

Bladcentralen overtok utsendelsen av blader til 1013 forhandlere, hovedsakelig i Oslo. Hver tirsdag leiet Bladcentralen fem sjåfører med biler og fire ekstramenn. Resten av arbeidet ble utført av åtte fast ansatte, som i gjennomsnitt jobbet 62 timer i uka. Lønningene varierte fra 16 til 20 kroner uken for viserguttene til 6000,- i året for bedriftens bestyrer. Sykler var det mest effektive transportmiddelet, og Bladcentralens «hjulrytterkompani» ble et kjent innslag i bybildet.

I 1938 hadde virksomheten nesten tidoblet seg, og Bladcentralen leverte nesten 4,6 millioner blader. I dag distribuerer Bladcentralen bøker og blader til rundt 4 500 forhandlere i Norge og har en omsetning på 1,1 milliarder NOK ut av butikk.