– Vil være i mål til påske

Konsernsjef i Gyldendal, Tørres Thuv (foto: Bo Mathisen)

Syv stillinger kuttes i Gyldendal Litteratur.

– Det er en omfattende prosess vi nå skal igjennom, ambisjonene er å være i mål før påsken, sier konserndirektør John Tørres Thuv til Bok365.

I dag kom nyheten at Gyldendal nedbemanner 50 årsverk, for å spare inn 90 millioner kroner. Konserndirektøren er tilbakeholden med å avsløre hvordan prosessen vil fortone seg:

– Nedbemanningen vil skje i samsvar med regelverk i arbeidsmiljølov og gjeldende tariffavtaler. Dette innebærer at vi ikke kan gå ut med mer detaljer på nåværende tidspunkt.

Syv årsverk på Gyldendal litteratur

– Det er 30 årsverk fordelt på de ulike virksomhetene i Gyldendal Norsk Forlag, syv av disse er i Gyldendal Litteratur. De øvrige årsverkene er i stab- og støttefunksjoner, samt på servicekontoret til ARK, forteller Thuv, om hvor kuttene vil finne sted.

Bok365 erfarer at fordelingen av de syv involverer fire redaktører og tre i markedsavdelingen. Bok365 erfarer også at flere ansatte ble sjokkerte av dagens nyhet, og at flere tok til tårene.

– Det er selvsagt tungt å motta beskjed om at vi skal bli færre og at vi vil miste gode kolleger. Nå er vi opptatt av å ivareta våre medarbeidere på best mulig måte og legge til rette for at våre medarbeidere skal få god informasjon om prosessen vi skal gjennom, sier Thuv.

Spisser planene fremover

Thuv forklarer at beslutningen om å redusere arbeidsstyrken med 50 årsverk er knyttet til både økonomiske hensyn og endringer i bransjen.

– I Bokbransjen står vi i en krevende omstilling. Denne utviklingen har vi stått i lenge, men sammen med den uvanlig høye inflasjonen de siste to årene har det bidratt til kraftig økte kostnader for å produsere, distribuere og selge, ikke bare papirbøker, men også digitalt innhold. Når vi i tillegg får en tilbakegang i markedene som i fjor, får utviklingen dessverre konsekvenser også for Gyldendal.

– Vil dette påvirke utgivelsesplaner eller prosjekter fremover?

– Gyldendals skal fortsatt å være det ledende og viktigste norske bokkonsernet. Vi prioriterer og spisser planene i alle virksomhetene våre. Detaljer rundt diskuterer vi nå i første omgang med våre medarbeidere.