Vil forsterke Gyldendal Akademisk

Den nye ledergruppen. Fra venstre: Mariann Torvanger, Anne Kathrine Aabel Vikanes, Christian Haugsnes, Vibeke Høegh-Omdal og Ida Nissen.

Nyansatt forlagsdirektør Christian Haugsnes vil forsterke og videreutvikle den kommersielle og redaksjonelle teften som har gjort Gyldendal Akademisk til landets største på lære- og fagbøker, samt digitale læringsressurser.

Christian Haugsnes har siden 2011 jobbet i Gyldendal Akademisk både som redaktør, digital forretningsutvikler, salgs- og markedssjef og som leder for strategi og forretningsutvikling. Fra 1. juli inntok han direktørstolen med store ambisjoner for forlagets satsing på faglitteratur og pensumbøker for høyere utdanning og profesjon.

– Vi skal møte behovene i utdanningene og skape pensum- og profesjonslitteratur som er relevant, nyskapende og som bringer oppdatert og kvalitetssikret kunnskap fra fag- og undervisningspersoner til leserne, sier Haugsnes.

Christian Haugsnes

Den nye lederen er ikke i tvil om at forlaget har en svært viktig jobb foran seg med å fortsette å være til stede med riktig innhold i de rette kanalene der studenter og fagutøvere etterspør kunnskap.

– Utviklingstempoet på nær sagt alle deler av dette forlagsfeltet øker; innenfor formater, tjenester, innholdstyper, rettighetsforvaltning og forretningsmodeller – men også hvordan og hva studentene konsumerer og etterspør og hva forfattere og bidragsytere ønsker av forlaget, sier Haugsnes.

Ny ledergruppe på plass

Med seg på laget har Haugsnes også fått en ny ledergruppe. Anne Kathrine Aabel Vikanes, som har vært konstituert i stillingen som forlagsdirektør siden i fjor høst, går over i stillingen som leder for strategi og forretningsutvikling. Vikanes kom opprinnelig fra stillingen som salgs- og markedssjef i Gyldendal Akademisk, en stilling som nå overtas av tidligere markedsansvarlig Ida Nissen.

Mariann Torvanger er ansatt som ny økonomiansvarlig, hun kommer fra jobben som konserncontroller i KS (Kommunenes Sentralforbund). Vibeke Høgh-Omdal fortsetter som redaksjonssjef i Gyldendal Akademisk.

Fornøyd Magnus

Administrerende direktør i Gyldendal Norsk Forlag Arne Magnus er svært fornøyd med å ha Haugsnes og hans nye ledergruppe på plass.

– Christian Haugsnes er helt unikt kvalifisert for denne jobben og har en svært god forståelse av de mulighetene og utfordringene som preger et moderne akademisk forleggeri. Jeg er sikker på at Christian kommer til å tilføre Gyldendal mye og gleder meg til å samarbeide tett med ham, sier Magnus.