Shakespeare + Taylor Swift = Sant?

Taylor Swift (Foto: Wikimedia Commons)

Foreleseren ved universitetet i belgiske Ghent opplever at epostene strømmer inn fra ivrige studenter. Årsaken: At hun bruker Taylor Swift som innfallsvinkel til engelsk litteratur.

Kurset «Literature: Taylor’s Version» – for øvrig et artig hint til Swifts gjeninnspillinger av egne album – starter til høsten ved universitetet i Ghent. Det bruker Taylor Swifts sanger som springbrett til å utforske alt fra 1400-tallstekster til Margaret Atwoods innfallsvinkel til Shakespeares «Stormen».

Bak står universitetslektoren Elly McCausland, som også har undervist ved Universitetet i Oslo.

– Jeg har aldri hatt så mange eposter fra begeistrede studenter som spør om de kan ta kurset. Også ikke-studenter henvender seg, og ønsker å delta, forteller britiske McCausland til The Guardian.

– Hvorfor snakker ingen om dette?

Den Swift-sentrerte innfallsvinkelen sies å være den første i Europa. I USA er det ifølge avisen et halvt dusin universitetskurs som på ulike måter tar for seg Taylor Swift. Selv ble Elly McCausland gjentatte ganger ble slått av parallellene mellom Swifts sangtekster og den engelske litteraturen hun selv har studert så lenge. Overfor avisen trekker hun blant annet frem hvordan hun i Swifts «The Great War» så et ekko av Sylvia Plaths brukte krig og slag for å skildre smerten i diktet «Daddy»

– Jeg tenkte: «Hvorfor snakker ingen om dette?»

Nå vil hun bruke kurset til å vise studentene at selv om litteraturtekstene kan virke utilgjengelige, kan man nå dem lettere ved å se på dem fra «en litt annen vinkel».

– Det får folk til å snakke om hva som er litteratur

– Shakespeare tar på en måte for seg mange av de samme spørsmålene som Taylor Swift gjør i dag, noe som virker helt vilt. Men det gjør han.

Hun har møtt på skeptikere allerede, men kontrer til å vise til reaksjonene etter at Bob Dylan vant Nobelprisen i litteratur i 2016, ifølge The Guardian:

– Det får folk til å snakke om hva som er litteratur, og hva som er litteraturkanonen. Kan enhver tekst være litteratur?