Vigmostad & Bjørke damper på

To likeverdige eiere: Arno Vigmostad (t.v.) og Arnstein Bjørke (foto: Jan M. Lilleboe)

Bokkonsernet med et driftsoverskudd i 2018 på 24 millioner kroner.

Forlagshuset Vigmostad & Bjørke er en ordentlig Askeladd-historie. I 1992 bestemte de to Handelshøyskole-studentene Arnstein Bjørke og Arno Vigmostad seg for å starte forlag fra studenthyblene. En interessant og likefram bok om oppstarten er Arno Vigmostads «Gründerår» (2016). Et kvart sekel senere sitter de to gründerne på en bokført egenkapital i forlagshuset på over 200 millioner kroner. Etter fjoråret alene kunne de to dele på 16 millioner i utbytte.

Nedgang for konsernet

Bokåret 2018 med fallende omsetning ble som kjent et vanskelig år for flere forlag. Forlagskonsernet Vigmostad & Bjørke merket også nedgangen. Den totale omsetningen i konsernet falt med 47 millioner kroner til 934 millioner kroner. Driftsresultatet ble i samme periode redusert med 20 millioner, til 24 millioner kroner.

Forlagshuset Vigmostad & Bjørke er delt i to nærmest like store selskaper. VB BOK AS er bokhandel og distribusjon, her baser Arnstein Bjørke, mens kompanjongen Arno Vigmostad er øverste sjef for forlagsdriften i Vigmostad & Bjørke AS.

– 2018 var et krevende år for bransjen. Vi er fornøyd med våre resultater, nedgangen til tross, er den korte, men konsise kommentaren vi får fra Arnstein Bjørke. Bjørke vil ikke fokusere på enkelttitler, til det er bredden i forlagshuset for stor. Han vektlegger samtidig utfordringene som ligger som følge av den kommende utdanningsreformen: – Fallende omsetning i undervisningsmarkedet, kombinert med krav til betydelig økte investeringer.

Bjørke synes det er for tidlig å si noe om utviklingen for inneværende år, men ser et klart lyspunkt i sommerens momsbortfall på e-bok og strømmetjenester. Her opplever nå VB BOK sterk vekst.

Forlaget leverer

Omsetningen for forlagsdriften, hvor Fagbokforlaget er den klart største enheten, falt i fjor, men ikke med mer enn 23 millioner og endte med dette på 499 millioner kroner. Driftsresultatet ble på 23 millioner – kun 5 millioner svakere enn året før.

Svakere for handelen

VB BOK består av Akademika, landets største akademiske bokhandel, nettbokhandelen Haugenbok.no og digitalbokhandelen EBOK.NO. Selskapet er også den største importøren av utenlandske fagbøker til Norge gjennom VB Import. I tillegg driver VB BOK kjedekontor for samskipnadseide akademiske bokhandlere.

Omsetningen for VB BOK beløp seg i 2018 til 519 millioner, en nedgang på 29 millioner. Driftsresultatet ble på 6,3 millioner, ned nesten 12 millioner fra året før.

 

Note: Den observante leser vil kanskje stusse over at konsernregnskapet ikke direkte summerer tallene i de to datterselskapene. Årsaken til dette er at konsernregnskapet justerer for interne transaksjoner mellom selskapene.