Viderefører Aarebrots-bokserie

LESERFAVORITT: Frank Aarebrot. (Foto: Vigmostad & Bjørke )

Frank Aarebrot utga tre bøker i Kagges «200 sider»-serie. Nå viderefører Brageprisvinnerne Torbjørn Færøvik og Odd Karsten Tveit seriens konsept med å formidle komplekse temaer på 200 sider.

– Kagge Forlag hadde æren av å utgi disse tre bøkene med Frank Aarebrot. Det var en ren glede å jobbe med en formidler og fagperson av Aarebrots klasse, sier forlegger Tuva Ørbeck Sørheim.

I løpet av to år utga professor Frank Aarebrot bøkene 200 år på 200 siderKrigen på 200 sider og USA på 200 sider før han døde i 2017. Utgivelsene er svært populære med et samlet opplag på 90 500. Denne uken kom Midtøsten på 200 sider. Fra 1820 til i dag av Odd Karsten Tveit, og neste uke utgis Kina på 200 sider. Fra de første dynastiene til dagens stormakt av Torbjørn Færøvik.

– Nå viderefører vi den suksessrike serien med andre formidlere av rang: Torbjørn Færøvik og Odd Karsten Tveit. Det er få som har bragt kunnskap til det norske folk på samme måte som Færøvik har gjort om Kina, og Tveit om Midtøsten. Derfor er det stor stas når de nå har kondensert sin store kunnskap ned i disse utgivelsene, der henholdsvis Kinas og Midtøstens historie forklares på kun 200 sider. Mange har ikke tid til å lese bindsterke verk om verdenshistorien, og disse bøkene gir en kortfattet, kunnskapsrik og interessant innføring til verdenshistoriske begivenheter, sier Ørbeck Sørheim.

200 år på 200 sider

Midtøsten på 200 sider gir Odd Karsten Tveit leserne en forståelse av det som har skjedd og skjer i Midtøsten, gjennom eventyrlige, men sanne fortellinger, og han trekker opp de store linjene fra 1820 til i dag. Tveit tar leseren med bak nyhetsbildet, til de dypereliggende årsakssammenhengene som forklarer Midtøsten på en ny og enklere måte.

Torbjørn Færøvik er en av Norges fremste Kina-kjennere. Han har utgitt en rekke prisbelønte bøker om landet, og Færøvik er den eneste som har mottatt hele tre Bragepriser. I Kina på 200 sider forteller han om Kinas rike historie. Fra den første keiseren følger vi ulike dynastier, opiumskrigene, forfallsårene og den kommunistiske revolusjonen.

– Det er imponerende å se hvordan Færøvik på relativt få sider klarer å presentere flere tusen års lang historie og verdens mest folkerike land, sier Ørbeck Sørheim.

Mye av boken er viet det moderne Kina, med Mao, Deng Xiaoping og den sittende presidenten Xi Jinping. Han beskriver også Kinas enorme økonomiske, militære og teknologiske vekst.