Vi er britenes favoritter

Britene kjøper og leser stadig mer oversatt litteratur. Og helt i tet er bøker oversatt fra norsk.

For å nevnt det med en gang: Selv om britene leser stadig mer oversatt litteratur, leser de ikke mange oversatte bøker. Det har i uminnelige tider vært fokus på de engelskspråklige landenes manglende vilje til å oversette litteratur, og det har vært en etablert sannhet at oversatte bøker ikke utgjør mer enn 3 prosent av britenes skjønnlitterære bokkonsum. Til sammenligning var oversatt-andelen for skjønnlitteraturen her i Norge på rundt 40 prosent av totalen i fjor, og vi skal ikke mange årene tilbake for å finne en fordeling i terrenget 50/50.

Har doblet seg

Men når står den britiske «3 prosent-regelen» for fall, etter at andelen nesten har doblet seg i løpet av de siste årene. 5,63 prosent er fasit nå:

– Selv om vi ser at interessen for oversatt skjønnlitteratur er sterkt økende, har folk fremdeles en tendens til å vise til disse tre prosentene, sier oversetter og styreleder i den britiske oversetterforeningen, Charlotte Collins, i en pressemelding. Andelen på 5,63 prosent tilsvarer en omsetning på nærmere 21 mill. pund.

Norge på topp

Gledelig – og oppsiktsvekkende: Norsk er blant de fire landene som klart peker seg ut, viser tall fra Nielsen Book Scan. Det selges mest oversatt litteratur fra fransk, hårfint foran norsk og svensk. Men ser vi på nye bøker – publisert de siste fem årene – er Norge helt på topp, fulgt av Sverige og Frankrike. Her står de tre nevnte landene i sum for over halvparten av de britiske oversatt-omsetningen. Japan er en klar nummer fire på begge disse rangeringene.

Ikke overraskende er Jo Nesbø sterkt medvirkende til Norges sterke posisjon, men også Maja Lunde (bildet over) og Lars Mytting blant flere norske forfattere som bidrar til eksportsuksessen.

(På mobil leses listen best i breddeformat/landscape)

 

NUMMER 1 – og 2: Jo Nesbø (foto: Thron Ullberg / Salomonsson Agency)

 

Topp 20 oversatte romaner til engelsk

Kilde: Nielsen Book Scan, på oppdrag fra Man Booker International Prize

 

(foto  Maja Lunde: Oda Berby)