Veteran blir ny sjef i Verbum

ELDSTE FORLAG: Hans Sagrusten er sjef for landets eldste forlag og er nå bekymret for de små, kristne bokhandlerne. (Foto: Dan Aksel Jacobsen)

Hans Johan Sagrusten tar over Norges eldste forlag.

49-åringen er utdannet teolog og prest og han tar over etter Anne Veiteberg i det kristne forlaget som lener seg på backlist mer enn noen andre i norsk forlagsliv:

– Ja, vi har jo denne 2000 år gamle teksten, da. Mye handler om den, sier Hans Johan Sagrusten.

200 års-jubileum

– Jeg kom inn i forlaget som redaktør i 2001 og hadde en stilling som ingen har hatt før: 50 prosent som redaktør, 50 prosent som bibeloversetter til den store utgivelsen som kom i 2011. Denne dobbeltheten vært med oss hele veien. Verbum er Bibelselskapets forlag, men som også utgir en vid vifte med bøker, sier han.

Verbum Forlag ble stiftet 26. april 1820 og er landets eldste forlag som fortsatt er i drift. Verbum er ni år eldre enn J. W. Cappelens Forlag. Fra årsskiftet 2010/2011 ble det slått sammen med Bibelselskapets forlag, men Verbum-navnet lever videre merkevare for bøker og produkter med mening og dybde, til livshjelp og troshjelp.

Øker ikke i titler

– Blir det egen jubileumsbok?

– Ja, jeg har skrevet Historia om boka om 200 år med bokhistorie. Den kommer nå i høst. Mye bibel og Verbum, selvsagt, men også almen bokhistorie. Spørsmålet om vi skal gjøre noe mer spisset neste år. Det er en god del jeg må tenke på i sommer før jeg tiltrer 1. august.

– Hva tenker du om utgivelsesfrekvensen på 25-30 bøker i året? 

– Staben er på litt over seks årsverk. To av dem er redaktører. Som forlagssjef vil jeg være redaktør på en del utgivelser, men det blir ingen markant økning i tallet på bøker. Noen utgivelser hos oss krever enormt mye arbeid. Studiebibelen, som vi ga ut i fjor, tilsvarer arbeidsmengden på ti andre bøker.

– Føler presset

– Hvordan ser din del av forlagsbransjen ut?

–  Kristne forlag føler seg presset. Boksalget går litt ned og vi er ofte avhengige av tall vi ikke har noen styring med, som for eksempel hvor mange som konfirmerer seg i Den norske kirke hvert år? Tallet bestemmer om salget av konfirmantbibler opp og ned, sier Sagrusten.

– Hvordan er tilgangen til bokhandlere?

– Vivo-kjeden var en viktig salgskanal for oss, og det ble en stor utfordring for Verbum da Vivo gikk konkurs og ble videreført på forskjellige måter. Men enkelte bokhandlere betyr mye for vårt salg.

– Hva med nett?

–  Vi synes selv vi er for dårlige på nettsalg. Det er startet prosess med ny nettbokhandel. men det er en fin balansegang, vi ønsker jo inderlig at bokhandlere skal overleve. Når det gjelder lydbøker, samarbeider Bibelselskapet med et forlag som heter Kristent Arbeid Blant Blinde, som lager lydbøker for mange kristne forlag. Arbeidet med lydbøker skal bygges videre. Styret har som uttalt mål å satse digitalt.

Sterke tall for nettbibel

– Bibelen er vel papirbøkenes papirbok? 

– Salget av bibler i bokform står sterkt, men hver tiende nordmann er innom nettbibelen i løpet av året. Den har 500-600.000 unike brukere på ett år. Når folk kommer på jobb om morgenen, fyker trafikken i været. Noen har det som dagens rutine å lese dagens korte bibelord. Andre er elever, lærere, journalister.

– Hva med ditt eget forfatterskap fremover? Hvor mange titler er det blitt?

– Tolv titler, tror jeg. De første var diktsamlinger. Mine utgivelser har vært tema i møter med generalsekretæren. Det blir rart å utgi andre steder og fronte andre forlag, så vi landet på at jeg fortsetter å utgi på Verbum, men blir kvalitetssjekket av uhildede folk. Her må vi være ryddige, men medarbeiderne vet allerede at jeg tåler å bli irettesatt, sier Hans Johan Sagrusten.