Vesaas’ Debutantpris til Simonsen

M. Seppola Simonsen (Foto: Heidi Furre)

M. Seppola Simonsen er tildelt Tarjei Vesaas' Debutantpris for "Hjerteskog".

Tarjei Vesaas’ Debutantpris blir hvert år blir delt ut til fjorårets beste unge skjønnlitterære forfatter. Prisen deles ut av Den norske Forfatterforening, og det er foreningens litterære råd som er prisjury. Juryen består av rådets syv medlemmer, og de velger en prisvinner ut fra en fri og selvstendig vurdering basert på estetiske kriterier.

Prisen ble innstiftet av Tarjei Vesaas i 1964 med pengene Vesaas mottok som vinner av Nordisk råds litteraturpris dette året.

Årets prisvinner er M. Seppola Simonsen. Forfatteren tildeles prisen på foreningens årsmøte lørdag 18. mars.

«Tilfører noe nytt»

Det litterære råd påpeker også at dette er kun tredje gang siden tusenårsskiftet at prisen tildeles en diktsamling.

«Når det er sagt, må det understrekes at Rådet utelukkende har vurdert kvalitet og ikke sjangertilhørighet når vi skulle utpeke en vinner».

I juryens begrunnelse heter det:

«Å definere litterær kvalitet er vanskelig. Det er mange grunner til at et verk berører og oppleves som relevant. Verket kan ha aktualitet eller det tar opp noe vesentlig; det kan ha et høyt stilistisk nivå; det kan ha et rikt språk, eller et rent språk, ja, ofte er mange komponenter i spill samtidig. Og når en debutant, i tillegg til å være berørende og relevant, også tilfører noe nytt til den norske litterære samtiden, slik M. Seppola Simonsen gjør i samlingen Hjerteskog, da er det grunn til å følge med!»