Veldreid psykologisk thriller

THRILLER-AKTUELL: Nikolaj Frobenius (foto: Christian Elgvin)

ANMELDT: Alt er ikke slik det synes, og er hevnen virkelig alltid like søt?

Det starter bokstavelig talt eksplosivt, før Nikolaj Frobenius senker tempoet og lar refleksjoner rundt identitet, hevnens vesen og konsekvenser bære hans nye og veldreide psykologiske thriller.

Alt er ikke slik det synes, og er hevnen virkelig alltid like søt? Synes Nikolaj Frobenius å spørre i «Svanesang», der han presenterer oss for familien Svane, med spesiell fokus på far og eiendomsmagnat Adrian Svane og hans økonomijournalistsønn Jonathan.

Allerede i prologen får vi et varsel om at Jonathan er blitt rammet av en personlig tragedie, før vi hopper et par måneder tilbake i tid og rett inn i den suksessrike forretningsmannens storstilte 70-årsfeiring hjemme i Bærum. Blant de feststemte menneskene med hevede champagneglass treffer vi også Adrian Svanes forretningspartner og bestekompis Tim Vernon, som like etter bursdagsfeiringen skal bli med Adrian til hytta på fjellet.

Den siste hytteturen


Nikolaj Frobenius :
Svanesang
roman
Gyldendal
288 sider

De årlige hytteturene er en tradisjon de to aldrende kompisene holder høyt, men denne gangen blir alt annerledes. Når familien prøver å ringe de to på hytta får de ingen kontakt, til tross for gjentatte forsøk. En leteaksjon blir iverksatt, og Tim Vernon blir raskt funnet drept i en steinur ikke langt unna hytta. Men Adrian Svane finner de ingen spor av, verken i den raserte hytta eller i området rundt.

Parallelt med søket etter Svane, etterforsker politiet drapet på Vernon og mulige motiver. Kan det ha noe med forretningsvirksomheten å gjøre, eller handler det mer om forhold innad i familien. Siden Jonathan Svane var den siste som så Adrian og Tim i live, da han kjørte dem opp til hytta, faller politiets blikk naturlig på journalistsønnen. Men er han mistenkt eller bare et viktig vitne?

Farens skjulte fortid

Jonathan føler seg uansett mistenkt, samtidig som han er litt misfornøyd med retningen politiarbeidet tar. Han begynner derfor sin egen, lille private etterforskning, og i jakten på motiv erfarer han at hans far ikke var den han alltid hadde utgitt seg for å være. Den store patriarken bar på en mørk fortid med hendelser som også kaster usikkerhetens skygger over Jonathans egen identitet.

Samtidig som han nøster, blir de tre søsknene Ella, Bendik og Jonathan Svane utsatt for skremmende trusler. Ella, som har en ledende posisjon i farens firma, er kjølig analytisk og oppfordrer Jonathan til å legge ned etterforskningen. Mens Bendik, som gjennom hele voksenlivet har slitt med alvorlige rusproblemer, lenge blir merkbart unnfallende når Jonathan graver og spør. Vet de to eldre søsknene noe Jonathan ikke vet, og vet han i det hele tatt hvem han er?

Identitet og hevn

Skildringene av familien Svane levner ingen tvil om at vi har med overklassen å gjøre, her flyter chablisen i strie strømmer i mondene omgivelser. Men Frobenius har klart å holde skildringen fint på bakken, slik at vi unngår de karikerte og klisjépregete miljøbeskrivelsene som mange forfattere i samme situasjon henfaller til. Omgivelsene blir mer som kulisser som bidrar til å tegne et troverdig bilde av såvel Jonathan som de andre i familien Svane – selvsagt i den grad ordet troverdighet kan brukes om en eksistens som er bygget på et falskt fundament?

For jakten på svaret om egen identitet får en stadig mer sentral plass både i Jonathans etterforskning og i boka, samtidig som hevnens vesen melder seg med tyngde. Er det hevn som er det bakenforliggende motivet for drapet på Vernon, truslene mot familien Svane og den personlige tragedien som har rammet Jonathan? Og er det hevn Jonathan selv bør søke, for å lindre smertene han er blitt påført?

Nikolaj Frobenius språk flyter lett og skaper en leservennlig ramme rundt refleksjoner omkring temaer som identitet, falskspill og hevn. Men kanskje forsvinner selve krimgåten litt for mye i bakgrunnen, uten at de tematiske refleksjonene helt klarer å fylle tomrommet det etterlater?

LEIF GJERSTAD