Varsler revolusjon i bokbransjen

Bokbransjen kjemper for sine støtteordninger. Men teknologisk endring gir grunnlag for en revolusjon, mener Minerva-journalist Jan Arild Snoen.

Hvilken effekt får den digitale revolusjonen for folkebibliotek-tradisjonen? Trenger vi dagens bokforlag? Hva ville skje dersom vi fjernet innkjøpsordningene, reduserte støtten til bibliotekene, tok vekk momsfritaket og slapp bokprisen fri?

Minervas nettsider snur og vender Jan Arild Snoen på dagens bokbransje. Når han skuer inn i fremtiden, ser han grunnlag for hva han beskriver som «en revolusjon», som dagens aktører ikke tar inn over seg. Han mener at fokus for dagens bokbransje-debatt er feil, blant annet på bibliotek-sektoren:

«Jeg synes Oslo kommune har snudd dette på hodet. Politikerne er veldig skeptisk til å gi noen små millioner til Litteraturhuset, samtidig som et nytt kjempebibliotek til nærmere 3 milliarder kroner skal bygges. Spare på skillingen og la daleren gå, som det heter.»

 

Kan ikke forstå forlagenes forretningsmodell

Snoen stiller også spørsmål ved forlagenes rolle: «Jeg kan ikke forstå at forlagenes forretningsmodell, der de gjennom kontroll med bokhandlene til sammen stikker av med fem sjettedeler av det kunden betaler, er bærekraftig. Den som faktisk leverer innholdet vil kreve en større del av verdiskapningen i en digital og markedsdreven verden, på bekostning av mellommennene,» skriver Snoen på sin Minerva-blogg.

 

«Ligger veldig tynt an»

«Forlagene hevder ofte at det etablerte systemet er nødvendig for at de få perlene skal kunne dyrkes frem blant alt det middelmådige: Jo flere som får utgitt sine verk, desto større sjanse for at de med virkelig talent skal finnes og utvikles. Det er vanskelig å si noe sikkert om dette. Kan det hende at perlene rett og slett drukner i mudderet? Eller er dette premisset feil – at selvpublisering blir så vanlig at det kommer til å bli utgitt enda flere bøker fremover – mer mudder å lete etter perlene i?» spør Snoen – og følger opp: «Spørsmålet er altså om en desentralisert, markedsdreven publiseringsplattform er like egnet til å finne og fremme de gode som forlagsbransjens portvoktere og hjelpere. Jeg tror det, og har jeg rett, ligger forlagsbransjen veldig tynt an,» skriver Jan Arild Snoen.