Varsler 502 millioner i gebyrer til fem aktører i bokmarkedet

Avdelingsdirektør Gjermund Nese

Konkurransetilsynet varsler overtredelsesgebyrer på til sammen 502 millioner kroner til forlagene Cappelen Damm, Forlagshuset Vigmostad & Bjørke, Gyldendal og Aschehoug, samt Bokbasen.

Konkurransetilsynet varsler at Bokbasen ilegges et overtredelsesgebyr på 3,89 millioner kroner, Cappelen Damm ilegges et gebyr på 151,9 millioner kroner, VB Bok/Akademika (Forlagshuset Vigmostad & Bjørke) ilegges et gebyr på 93,4 millioner kroner, Gyldendal ilegges et gebyr på 202,4 millioner kroner og Aschehoug ilegges et gebyr på 50,8 millioner kroner. Forlagenes morselskap holdes solidarisk ansvarlig.

– Til skade for forbrukerne

– Vi ser svært alvorlig på denne typen ulovlig samarbeid, noe størrelsen på de varslede gebyrene understreker. Vår foreløpige vurdering er at forlagenes utveksling av informasjon er egnet til å begrense konkurransen ved å gjøre det mulig å koordinere bokpriser, utvalget av bøker og tidspunkt for utgivelse til skade for forbrukerne, sier Gjermund Nese (bildet), avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet. Konkurransetilsynets vurdering er at samarbeidet har hatt til formål å begrense konkurransen i strid med forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i konkurranseloven § 10 og EØS-avtalen artikkel 53.

Har utvekslet informasjon via Bokbasen

Informasjonsutvekslingen skal ifølge Konkurransetilsynet ha foregått via Bokbasen sin bokdatabase. Forlagene har kjøpt abonnementet Mentor Forlag fra Bokbasen og har på den måten fått tilgang til å dele informasjon om hverandres utgivelser via databasen. De fire forlagene har alle eierandel og styrerepresentasjon i Bokbasen. Forlagene har hatt innsikt i og innflytelse over Bokbasen, tjenestene som tilbys og informasjonen som kunne utveksles via databasen. Konkurransetilsynets foreløpige vurdering er at Bokbasen har tilrettelagt for informasjonsutvekslingen og dermed deltatt i det ulovlige samarbeidet. Konkurransetilsynet legger i varselet til grunn at samarbeidet har pågått over flere år.

Omfatter fremtidige priser

– Vår vurdering er at forlagene systematisk har lagt inn informasjon om egne utgivelser i databasen, og vært kjent med at andre forlag kunne hente ut denne informasjonen. Informasjonsutveksling som omfatter fremtidige priser er i kjernen av hva som anses som skadelig for konkurransen, og kan føre til at forbrukerne må betale høyere priser, sier prosjektleder Jan Petter Fedje i Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynet understreker at vurderingene som presenteres i varselet er foreløpige, og at det ikke er truffet endelig vedtak i saken.

Selskapene har frist til 24. november 2020 med å inngi sine merknader til varselet.

Les også: Forlagene: – Fullstendig absurd