Forlag: – Fullstendig absurd

MED SOLIDE TALL: Tom Harald Jenssen og Cappelen Damm (foto: Berit Roald)

- Vi kjenner oss over hodet ikke igjen i Konkurransetilsynets vurdering, sier Cappelen Damm-toppsjef Tom Harald Jenssen. Gyldendal og Aschehoug bestrider også vurderingen.

Konkurransetilsynet varslet i dag at Bokbasen ilegges et overtredelsesgebyr på 3,89 millioner kroner, Cappelen Damm ilegges et gebyr på 151,9 millioner kroner, Forlagshuset Vigmostad & Bjørke ilegges et gebyr på 93,4 millioner kroner, Gyldendal ilegges et gebyr på 202,4 millioner kroner og Aschehoug ilegges et gebyr på 50,8 millioner kroner for ulovlig samarbeid. Forlagenes morselskap holdes solidarisk ansvarlig.

Cappelen Damm: – Fullstendig absurd

Tom Harald Jenssen, adm. direktør i Cappelen Damm er klar i sin kommentar fra forlaget:

– Bokbasen er det avgjørende redskapet for at forhandlerne av bøker effektivt skal kunne plukke i, bestille og kjøpe fra hele sortimentet av tilgjengelige bøker fra norske forfattere og utgivere. Basen er ikke brukt slik Konkurransetilsynet hevder, men for å informere bokhandlere og bokkjøpere om planlagte nye utgivelser og en imponerende bredde av tidligere utgitte bøker med tilhørende nødvendige og oppdaterte metadata. Vi kjenner oss overhodet ikke igjen i Konkurransetilsynets vurdering.

– Konkurransetilsynet gjør i varslet gjeldende at Cappelen Damm sammen med andre forlag har brukt Bokdatabasen AS som et verktøy for markedsovervåking av priser og utgivelser. For Cappelen Damm framstår en slik virkelighetsbeskrivelse som fullstendig absurd.

Skaper infrastruktur

Cappelen Damm vektlegger videre at Bokbasen leverer et bredt spekter av tjenester til alle deler av litteratur-Norge:

– Tjenestene som tilbys tar utgangspunkt i Den norske Bokdatabasen – den mest oppdaterte katalogen over alle bokutgivelser i Norge. Bokbasen skaper også infrastruktur for nye digitale løsninger i forlag, bokhandel, bibliotek og skole. Metadataproduksjon knyttet til norske bokutgivelser er kjernen i Bokbasens virksomhet og utføres av egne bibliotekarer med spesialkompetanse innen katalogisering og klassifikasjon.

Cappelen Damm vil ha en rekke merknader til Konkurransetilsynets varsel, og vil gjennom disse sørge for en så god saksopplysning som mulig.

Gyldendal bestrider

Gyldendal, som er varslet et foreløpig gebyr som tilsvarer mer enn de siste tre årenes konsernoverskudd før skatt, har allerede sendt melding om varselet fra Konkurransetilsynet til Oslo Børs. Her skriver forlaget at Gyldendal bestrider vurderingen og vil gå i dialog med Konkurransetilsynet om saken.

Aschehoug: – Realitetene er snudd på hodet

Aschehougs konsernsjef Mads Nygaard  melder at forlaget er både uenig og overrasket:

– Vi er både uenige i og overrasket over tilsynets foreløpige hypoteser. Bokbasen er en digital katalog over utgitte og planlagte utgivelser som brukes av alle forlag og bokhandlere i Norge, og inkluderer offentlig kjent informasjon. Bokbasen er viktig for mangfoldet og konkurransen i Norge fordi den gjør at 100 000 titler er tilgjengelige for salg til norske boklesere. Bokbasens formål, og vår deltakelse, har aldri hatt til hensikt å begrense konkurransen i markedet. Realitetene er snudd helt på hodet.

Vigmostad & Bjørke: varselet er langt som et uår

Forlegger Arno Vigmostad i Vigmostad & Bjørke sier i en kommentar til Dagens Næringsliv at han har mottatt varselet:

– Vi bestrider vurderingene til Konkurransetilsynet. Dette varselet er langt som et uår og vi må lese gjennom det før vi kan si noe mer.

Bokbasen: ikke et endelig vedtak

Fra stridens kjerne kommenterer Bokkildens administrerende direktør, Tone Løyland:

– Bokbasen har mottatt varsel fra Konkurransetilsynet om vedtak for overtredelse av konkurranseloven. Varselet gir uttrykk for en foreløpig vurdering fra Konkurransetilsynet om at Bokbasen skal ha tilrettelagt for ulovlig utveksling av informasjon gjennom å gi forlag tilgang til sin database over norske bokutgivelser, og er ikke et endelig vedtak, skriver hun og fortsetter:

– Bokbasen vil gå nøye gjennom varselet og vil gi sine innspill til Konkurransetilsynet innen den frist som er satt for å kommentere varselet.

Selskapene har frist til 24. november 2020 med å gi sine merknader til varselet.

 

(foto: Berit Roald)