Underskudd for Gloria

Forlagssjef Anne Gaathaug - foto Vebjørn Rogne

Tungt oppstartsår for Gloria Forlag, nesten 3 millioner beløp underskuddet seg til. - Dette var imidlertid nesten etter stipulert budsjett, beroliger forlagssjef Anne Gaathaug som nå gleder seg til bokhøstens komme.

Det koster å starte nytt forlag fra grunnen av, spesielt uten de helt store forfatternavnene i hus. Dette har de fire aksjonærene og tidligere nøkkelpersonene fra Kagge Forlag: – forlagssjef Anne Gaathaug, sjefredaktør Kristin Brandtsegg Johansen, administrasjonssjef Katja Rugaas og salgs- og markedssjef Marit Johansen Storm – til fulle måttet erfare. Underskuddet for 2018 ble på hele 2,9 millioner. Dette etter en omsetning på skarve 2,4 millioner.

Reddet av Stordalen?

Kapitaltilskuddet på 5 millioner kroner fra Strawberry Publishing som Gloria fikk inn tidligere på året var med dette kjærkomment. Strawberry Publishing fikk med dette 40 prosent av aksjene i forlaget. Gloria Forlags samvirke under Stordalens forlagsparaply ble imidlertid svært kort. På høsten i fjor kjøpte de fire gründerne tilbake Strawberrys eierandel for et ukjent beløp.

Da Strawberry Publishing tidligere i sommer framla tallene for 2018, fortalte daglige leder, Ole Bjørn Venås til Finansavisen at tapet på investeringen i Gloria ble tett oppunder 4 millioner kroner. Slik sett kunne man kanskje anta at aksjene ble kjøpt tilbake for en million? Men så var ikke tilfellet, hevder Gloria-sjef Anne Gaathaug:

– Vi kjenner overhodet ikke igjen tallet 4 millioner. Vi vet hva de skøyt inn og vi vet hva vi betalte for gjenkjøpet. Utover det har vi ikke anledning til å kommentere mellomværende mellom Stordalen og oss.

Det har ikke lykkes BOK365 å få kommentar fra Strawberry Publishing.

Følger Plan A

Anne Gaathaug forteller at oppstarten av forlaget følger forretningsplanen som var lagt alt før Stordalen kom inn i forlaget:

– Vi er nå tilbake til vår egen «plan A» i forhold til hva vi tenkte da vi startet forlaget – før Stordalen kom inn i bildet. En del av planen var at vi skulle bruke det første året til å bygge og investere i nye prosjekter, og allerede første året leverte vi en høstliste som ga oss svært gode bøker, mye oppmerksomhet og en god base for videre satsing.

– Å bygge forlag er et langsiktig prosjekt. Særlig når man skal starte helt fra bunnen av. Det er klart at det hadde vært lettere økonomisk dersom vi i utgangspunktet hadde hatt en eller flere bestselgende forfattere i stallen, men det er desto mer tilfredsstillende å se at vi har lykkes med utviklingen av lista som vi allerede har skapt, og bøkene vi fremover skal presentere.

Skal tjene penger i 2020

Gaathaug avdramatiserer effekten av forårets underskudd, et tap som var nesten etter budsjettet:

– Vi fire gründerne har jobbet i alle døgnets timer med å bygge den lista som skal bidra til vekst og suksess i årene som kommer. I vårt treårs budsjett, hadde vi et planlagt underskudd som ligger tett opp til det resultatet vi har levert i 2018. Vi skal nok gå med et mindre underskudd også i år, før vi skal begynne å tjene penger i 2020.

– Vi har selvsagt gjort en del justeringer for inneværende år når det gjelder kostnadsbildet, og da først og fremst lønn til eierne. Dette har vi også tatt høyde for i langtidsbudsjettet vårt. Og skulle det være nødvendig, har vi muligheten til å skyte inn ytterligere midler i selskapet.

Ser fram mot bokhøsten

Hvordan er nå utsikten for den nærmeste framtid?

– Vi gleder oss voldsomt til denne høsten, og har store forventninger til flere av utgivelsene våre. De tre første bøkene våre, som kommer til å sendes ut til norske bokhandlere i siste halvdel av juli er alle bøker med stort kommersielt potensiale.

Bieffekten av Sarah Hambro er en viktig, spennende, underholdende og kunnskapsrik bok om alt du trenger å vite om bienes forunderlige verden. Sjelden har folk vært så opptatt av bier og pollinering som nå, så denne boka kommer som bestilt!

Helga Hjorts andre roman er også klar for norske lesere. Arkivarens testamente er en roman som handler om riksarkivet, andre verdenskrig, politiske skandaler og mørke familiehemmeligheter.

Også kommer vi med den internasjonale bestselgeren Sauebonden Heida. Fortellingen om en enslig bonde – en ung dame som har snudd ryggen til modellkarriere i New York – for å bosette seg ved enden av Katla med en saueflokk på femhundre dyr. Forfatteren Steinunn Sigurdardottir, en av Islands fremste forfattere har fulgt Heida i ett år, og resultatet er boka vi nå er den stolte utgiver av!

Utover dette har vi store forventninger til Torun Lians nye roman Knokkelsommer, barnboksatsingen med Frode Eie Larsen og Dag Otto Lauritzen, tidsvitneskildringen Krigens arvinger, språkquizbok med Helene Uri og mange flere utgivelser. Som sagt – vi er i rute!