Ukeslutt med Falch

Styrmann Vollstad hadde dårleg diksjon, så kommandoane hans vart ofte uklare. (Falch: "Ingen fridde i Jølster", Schibsted Forlag / Foto: Anders Beer Wilse / Norsk Folkemuseum)