Ubok er tilbake

FÅR SELSKAP: Nina Aalstad får en ny medarbeider i Ubok denne høsten. Foto: Oda Berby

Etter fem år nede for telling, er Ubok vekket til live igjen. Nå kickstarter de gjenåpningen med en julekalender i desember.

– Jeg har hele tiden tenkt og håpt at vi skal få til å vekke Ubok til live igjen, sier Nina Aalstad som leder Ubok.

Midler tildelt fra Kulturrådet

Det er nå mulig, etter at Ubok har fått bevilget kr. 211 000,- til prosjektet av Kulturrådet.

Da Aalstad så at Kulturrådet utlyste midler til formidlingsprosjekter, tok hun en prat med skolen hun jobber på som lektor. De ble enige om å søke om midler til å gjøre Ubok som et elevprosjekt på Røyken videregående skole.

Gleden var stor da de fikk tilslag på søknaden. Nå håper Nina Aalstad at nettsiden kommer opp og stå igjen så tidlig som mulig i 2023.

Mye skal på plass

Det er mye som skal på plass etter noen år i dvale. – På den tekniske siden har vi en IKT-linje som skal jobbe med programmering av selve plattformen, sier Aalstad.

Skolen har også en leseklubb. – Denne skal danne utgangspunktet for en ungdomsredaksjon og vil få mye av ansvaret for å skape innhold, forteller Aalstad.

Elevene på media og kommunikasjon vil få oppdrag knyttet til den visuelle utformingen og promotering. I tillegg vil det også bli en god del arbeid knyttet til å oppdatere bokbasen på ubok.no for å få lagt inn alle nye titler som har kommet de siste fem årene.

Mener behovet er stort

– Det store håpet er at dette ikke skal bli bare et ettårig prosjekt, men et pågående prosjekt som knytter Ubok til skolen, og som viser satsningen på lesing som vi vil jobbe med på Røyken videregående, forteller Aalstad.

– Jeg tenker at dette ikke kan få lov å til å ta slutt igjen, sier den daglige lederen, som mener at hele det politiske landskapet nå viser tydelig hvor stort behovet er for en større og bredere satsning på formidlingstiltak rettet mot ungdom.

Redaksjonen er allerde godt i gang og anbefaler nå bøker på Instagram @ubok_no.