Terje Bergesen til minne

Bokmannen Terje Bergesen døde i går. Her er Atle Eggereides minneord over den mangeårige lederen for bokkjeden Unipa.

 

bergesen2Bokmannen Terje Bergesen døde 71 år gammel søndag 13.11.2016 etter lang tids sykdom. Terje var mangeårig leder for bokhandlerkjeden Unipa og arbeidet før det blant annet i Studia og i Gjertsens bokhandel. Av utdanning var han bokbinder.

Terje hadde et brennende engasjement for campusbokhandlerne og for samarbeidet på tvers av studentsamskipnadene. Han så tidlig fordelen av samarbeid med danske campusbokhandlere og dette samarbeidet står like sterkt i dag.

Å møte Terje ved forhandlingsbordet var krevende, men lærerikt og man ble alltid møtt med respekt. Hans tilnærming var vennlig og lyttende men samtidig veldig resultatorientert. Han var utrettelig i å oppnå gode resultater på studentenes vegne.

Uten Terjes innsats hadde det nok ikke vært så mange campusbokhandlere i Norge i dag.

Hans gode humør og store interesse for menneskene rundt ham gav Terje flere år enn man kunne tørre å håpe på når han først fikk kreftdiagnosen. Helt til det siste leste han mye og var brennende opptatt av bokbransjen og menneskene i bransjen.

Våre tanker går til Vigdis og resten av familien.

Terje Bergesen bisettes fredag 18. november kl. 12.30 fra Erdal kirke på Askøy.

 

Atle Eggereide,

(It- og logistikkansvarlig i VB Bok AS