Stikkord: Saga Bok

– Sagaene er litteratur i verdensklasse

JUBILANT: Saga Bok har blitt 25 år ungt. Men det er atskillig eldre historier, og især en 633 år gammel bok, som preger forlagshistorien.

Historisk fortid og kreativ nåtid

FRAMSNAKKING: I dag tar vi turen vestover til Stavanger, til Elisabeth Øvstebø og Saga Bok.

Flatøybok til Færøyene

Nylig var deler av Flatøybok-redaksjonen og forlaget Saga Bok på ekskursjon til Færøyene. Der ble verket overrakt landets statsminister under en høytidelig tilstelning.     Flatøybok-prosjektet...