Stikkord: Palestina

Palestinsk poesikveld

Oslo Internasjonale Poesifestival innbyr i kveld til en aften med palestinsk poesi og diktere.