annonse

Stikkord: John Ole Askedal

Ny ledelse i Det Norske Akademi

Det Norske Akademi for Språk og Litteratur har fått ny ledelse og fem nye medlemmer.