Ny ledelse i Det Norske Akademi

NY LEDELSE: Professor emeritus John Ole Askedal og leksikograf Carina Nilstun, henholdsvis nyvalgt preses og visepreses i Det Norske Akademi.

Det Norske Akademi for Språk og Litteratur har fått ny ledelse og fem nye medlemmer.

Årsmøtet i Det Norske Akademi for Språk og Litteratur valgte professor emeritus John Ole Askedal til preses og leksikograf Carina Nilstun til visepreses. Askedal er
internasjonalt kjent som forsker innen tysk, germansk og nordisk
språkvitenskap. Han avløser Nils Heyerdahl, som har vært preses i ti år.

Carina Nilstun er redaktør i Det Norske Akademis ordbok. Den ble lansert
i 2018 og er nå Norges mest omfattende og oppdaterte nettordbok, fritt
tilgjengelig for alle. Akademiet er også kjent som normeringsinstans for
riksmålsrettskrivningen, står bak en rekke utgivelser av klassisk
litteratur og deler ut den årlige litteraturprisen Thorleif Dahls pris.

Fem nye medlemmer ble innvalgt på Akademiets årsmøte: Bjørgulv Vinje
Borgundvaag, Vetle Lid Larssen, Stig Michalsen, Knut Olav Åmås og
Kristin Bliksrud Aavitsland.

Akademiet ble grunnlagt i 1953 etter initiativ fra Francis Bull, C.J. Hambro, A.H. Winsnes, Cora Sandel, Sigurd Hoel og Arnulf Øverland, for på vitenskapelig og kunstnerisk grunnlag arbeide for å ivareta det norske riksmålet og dets litteratur og «for å fremme et fritt og allsidig åndsliv i Norge». Forbildene var de nasjonale språklig-litterære akademiene i andre europeiske land, blant dem Svenska Akademien – som nok er atskillig bedre kjent ute i verden, grunnet sine nobelprisutdelinger og, i de senere år, ymse «utenomsportslige» feilskjær.