Stikkord: Jeg har levd!

Vi har lest! …

… Jan Thomas’ selvbiografi nummer to. For at du skal slippe.