Stikkord: Ivan Krastev

– Rett bok til rett tid

Res Publica hasteutgir Ivan Krastevs « Fremtida er her nå», som omhandler verden etter coronaen.