annonse

Stikkord: Erling Hjelmeng

Fast blikk på fastprisen

Menon Economics fikk oppdraget med å se på ulike forhold i bokmarkedet.