Stikkord: Arne Treholt

– En markant og kontroversiell skikkelse

Gyldendal utga i 2004 Treholts bok «Gråsoner», og poengterer at han var en kontroversiell skikkelse.