Sverige: Boksalget ned i alle kanaler

Fra bedringstegn til brå nedgang for den svenske bokomsetningen. Verst er det i fysisk bokhandel.

Etter at den svenske bokomsetningen så ut til å hente seg inn gjennom noen uker, snudde det: I uke 21 falt det bratt i alle kanaler – den hardeste trøkken måtte den fysiske bokhandelen tåle. Der ble salget halvert sammenlignet med fjoråret. Det melder bransjenettstedet SvB.se.

Gjennom de foregående fire ukene har det totale boksalget i Sverige vært økende. Årsaken har vært sterkt salg i nettbokhandelen, som i statistikken telles sammen med bokklubber. Men i løpet av uke 21 mistet også netthandel omsetning – ned 6,8 prosent – sammenlignet med samme periode i fjor. Regnet i svenske kroner tilsvarer nedgangen 2,3 millioner svenske kroner. Dette ned fra en uke 20 hvor nettbokhandelen økte 37,7 prosent – ikke minst takket være lanseringen av Camilla Läckbergs Wings of silver i en stor og omdiskutert kampanje på Adlibris.

I løpet av uke 21 måtte fysisk bokhandel tåle et tap på 54 prosent – eller 11,6 millioner svenske kroner, målt mot samme uke i 2019. Ser vi på hele «corona-perioden» fra 11. mars til 24. mai, har det totale boksalget falt med 6,5 prosent, tilsvarende 38,2 millioner svenske kroner, melder SvB.se.

Boksalgsstatistikken er samlet av Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen. Det er verdt å merke seg at de digitale abonnementstjenestene er ikke inkludert i tallene.

 

(Foto: Booksellers.se)