Svenska Akademien: Jon Fosse er ingen vanskelig forfatter

TALTE: Jon Fosse under Nobelforedraget på Svenska Akademien 7. desember 2023 (Foto: Nobel Prize Outreach / Anna Svanberg)

Jon Fosse er ingen vanskelig forfatter, men en som bruker enkle ord til å ordlegge universell tematikk, sier Svenska Akademien, som sammenligner ham med Vesaas.

– Han bruker de enkleste ord og skriver om opplevelser vi alle kan relatere oss til: separasjon, død og kjærlighetens sårbarhet. Enhver vanskelighet med Fosse dreier seg heller om hvorvidt vi er klare for å åpne oss for den eksistensielle usikkerheten han stadig berører, sa professor Anders Olsson i Svenska Akademien under søndagens høytidelige nobelprisutdeling i konserthuset i Stockholm.

– Men det faktum at han er en av nåtidens mest spilte dramatikere, indikerer at dette er en plage som deles av mange.

Å gå inn i Jon Fosses verden er å sette sin fot i et domene preget av den største angst og pine av ubesluttsomhet, sa Olsson videre. Han pekte deretter på at Fosses forfatterskap dreier seg om individets desorientering og vanskeligheter med å finne en vei i livet.

– Med vanlige ord som her virker utilstrekkelige, er Fosses sjeldne kvalitet at han lykkes i å gi stemme til det usigelige.

– Jon Fosse er den første nobelprisvinneren i litteratur som har skrevet på nynorsk. I likhet med sin store norske forgjenger Tarjei Vesaas kombinerer han sterke lokale bånd med en tro på samtidslitteraturens muligheter. Han viker unna det vi kan betrakte som en definitiv formulering, noe som gjør det nesten umulig å sitere ham.

– Som sådan er han mesteren over ambivalens og det uforløste. I hans verden pulserer usikkerheten med et hemmelig lys, sa Olsson.

– En stor dag

– Dette er en stor dag for norsk litteratur og Norge, en dag vi kommer til å huske, sa kulturminister Lubna Jaffery til Bergensavisen.

Hun var på plass da Jon Fosse mottok nobelprisen i litteratur i Stockholm søndag. Hun kaller seremonien en sterk opplevelse.

– Jeg tror vi er mange som er dypt berørt av den nydelige nobelforelesningen som Fosse holdt på torsdag. Det har vært med på å gjøre denne prisutdelingen til en veldig sterk opplevelse. I Jon Fosse har vi en forfatter og et forfatterskap å være stolte av og glad i, sier Jaffery.