Styrker skolebibliotekene og lanserer nasjonal lesesatsing

Kultur- og likestillingsminister, Lubna Jaffery (Foto: Nora Steenberg)

I dag ble leselyststrategien lansert på Lillehammer. Regjeringen vil styrke skolebibliotekene, og etablerer en ny nasjonal lesesatsing for å styrke leseopplæringen i skolen.

– Lesing kan være det mest spennende i verden, og det kan være skikkelig kjedelig. Uansett er lesing viktig for oss i hverdagen, og for deltakelsen i samfunnet og for demokratiet vårt. Vi må gi flere følelsen av leseglede, der sidene og tankene bare fyker av gårde. Derfor må vi snu trenden med lavere leselyst og dårligere leseferdigheter blant barn og unge, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

I dag ble leselyststrategien lansert under Lillehammer Litteraturfestival. Her melder regjeringen at de vil satse på skolebibliotek, få flere trykte lærebøker, bedre leseopplæringen og sørge for mer variert litteratur fo rå øke leselysten blant barn og unge.

Kulturdepartementet har samarbeidet med Kunnskapsdepartementet om strategien.

– Lesing er rett og slett avgjørende for ungene våre. Leser vi godt, lærer vi mer. Å kunne lese er grunnleggende for å lære i alle fag på skolen, utvikle ordforråd, kreativitet og kritisk tenking. En del av svaret på hvorfor barn og unge leser dårligere, handler om at de les for lite. Flere av oss, både store og små, er mer på skjerm enn før. Derfor trenger vi ei ny mobilisering rundt lesing der alle gode krefter bidrar, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.

Lanserer nasjonal lesesatsing

Strategien har en rekke tiltak. Blant annet ønsker regjeringen flere fysiske lærebøker i skolen. Tidligere har regjeringen prioritert øremerkede midler til trykte læremidler i de reviderte budsjettene, og i år foreslår regjeringen 300 millioner til dette. Kulturdepartementet opplyser at dette vil gi over en million flere bøker til elever i hele landet.

– Det er viktig for læringen at elever og lærere har god tilgang til trykte lærebøker. Vi vet at mange lærere og foreldre ønsker en større variasjon i læremiddel slik at undervisninga kan tilpasses elevgruppa. Læreren må ha ei reell valgmulgihet mellom skjerm og bok, sier Nessa Nordtun.

Statsrådene påpeker at det er viktig med faglig trygge lærere. Derfor vil regjeringen etablere en ny nasjonal lesesatsing – Tid for lesing – som skal styrke leseopplæringen i skolen.

De opplyser også at de skal styrke aktører som arbeider med leselyst, så vel som å videreføre en rekke ordninger og tiltak som allerede fungerer, som blant annet skolebibliotekordningen ved personaressurser og kompetanse der barna faktisk er.

– Ikke alle barn og unge har tilgang til bøker hjemme og ikke alle blir lest for eller oppsøker biblioteket selv. Om barna skal bli glade i å lese må litteraturen også bli formidlet på en måte som faktisk engasjerer dem. Nettopp derfor er det så viktig at vi styrker bibliotekene, skolebibliotekene og andre aktører som formidler litteratur til barn og unge, sier Jaffery.

Strategien vil vare til 2030. Deretter vil regjeringen vurdere nye grep om det er behov.