Styrker seg på barnebok

BARNE-FAVORITT: Lisa Aisatos barnesangbøker var blant mange bidragsytere til et godt Gyldendal-fjorår. (foto: Nora Steenberg)

BRANSJESTATISTIKKEN: Gyldendal inntar førsteplassen i kategorien norsk skjønnlitteratur for barn.

Det ble et sterkt fjorår for Gyldendal på barnebok-fronten. Innenfor kategorien norsk skjønnlitteratur for barn, spinner forlaget forbi Cappelen Damm og tar en relativt klar førsteplass. I kategorien oversatt skjønnlitteratur for barn moser Cappelen Damm konkurrentene, og legger seg godt foran Gyldendal som tar andreplassen. Det er nettopp de to nevnte forlagene det handler om i barnebokkategoriene, bortsett fra i kategorien oversatt sakprosa – hvor Zebra Forlag ypper seg.

Oversikten over markedsandeler omfatter kun medlemsforlag i Forleggerforeningen, hvilket vil si at eksempelvis Bonnier (ikke medlem i 2021) og Vigmostad & Bjørke ikke er med.

 

Norsk skjønnlitteratur for barn

Markedsandeler i prosent 2021 (2020 i parentes)

1 (2) Gyldendal 35,4 (31,1)

2 (1) Cappelen Damm 27,9 (31,7)

3 (3) Aschehoug 16,8 (15,8)

4 (4) Kagge 7,3 (11,4)

5 (5) Samlaget 6,0 (5,0)

Ingen andre forlag kom over omsetningsgrensen på 5 mill. kr.

 

Oversatt skjønnlitteratur for barn

Markedsandeler i prosent 2021 (2020 i parentes)

1 (1) Cappelen Damm 49,3 (46,9)

2 (2) Gyldendal 24,0 (27,7)

3 (3) Aschehoug 8,0 (8,6)

Ingen andre forlag kom over omsetningsgrensen på 5 mill. kr.

 

Norsk sakprosa for barn

Markedsandeler i prosent 2021 (2020 i parentes)

1 (1) Cappelen Damm 35,0 (35,7)

2 (2) Gyldendal 32,6 (32,4)

3 (-) Aschehoug 18,9 (-)

Ingen andre forlag kom over omsetningsgrensen på 5 mill. kr.

 

Oversatt sakprosa for barn

Markedsandeler i prosent 2021 (2020 i parentes)

1 (1) Zebra Forlag 32,4 (34,8)

2 (2) Cappelen Damm 30,5 (25,4)

3 (3) Gyldendal 20,3 (27,1)

Ingen andre forlag kom over omsetningsgrensen på 5 mill. kr.

(Kilde: Bokmarkedet 2021 – Forleggerforeningens bransjestatistikk)