Storytel opp – Fabel ned

Storytel Norge-sjef: Ole Werring (foto: Ihne Pedersen/Amedia)

Regnskapsåret 2022: Landets to dominerende strømmetjenester viser høyst ulike omsetningstall og bunnlinjer.

Storytel AS – eiet av Cappelen Damm og svenske Storytel AB – fortsetter å dominere strømmemarkedet. Antall abonnenter har passert 160 000. I fjor omsatte Storytel Norge for 350 millioner kroner, en oppgang på 30 millioner, nesten 10 prosent fra året før. Driftsoverskuddet endte imidlertid på beskjedne 6,5 millioner kroner, en nedgang på 3 millioner.

Fabel Lyd AS – eiet av Gyldendal og Aschehoug – er den eneste større konkurrenten i det norske strømmemarkedet. Fabel måtte imidlertid erfare en nedgang i omsetningen på nesten 13 millioner kroner, ved årsslutt hadde selskapet solgt abonnement for 151 millioner. Det meste av nedgangen skyldes omlegging av driften i det selskapet ikke lengre produserer lydbøker, men også abonnementsalget viste en mindre nedgang. Driftsunderskuddet endte etter dette på hele 20 millioner kroner.

Sterk markedsdominans for Storytel

Holder vi de de tre, hovedsakelige små, konkurrerende strømmetjenestene utenfor (alle med sitt første fulle driftsår i 2022): BookBeat, Nextory og Podimo , har Storytel Norge med dette en markedsandel på hele 70 prosent, mens Fabel kun kan skilte med mindre enn halvparten, 30 prosentpoeng.

Strømmeselskapene har ulike avtaler med forlagene, men ser vi på driftsmarginen er denne nøyaktig lik for de to, begge oppgir en varekost på 70 prosent: Storytel 245 millioner, Fabel 107 millioner, til sammen 352 millioner kroner. For hver hundrelapp selskapene får inn i abonnementsinntekt går med andre ord 70 kroner tilbake til rettighetshavernes forlag, mens 30 kroner går til strømmelselskapet for å dekke egne utgifter.

Fabel må øke omsetningen med 40 prosent

Skal Fabel gå i balanse (break-even), må følgelig omsetningen øke med minst 40 prosent fra dagens 150 millioner (som i dag gir et dekningsbidrag på 45 millioner kroner og et underskudd på 20 millioner) til rundt 210 millioner kroner, vel og merke uten at Fabel pådrar seg økte markedsføringsutgifter.

Storytel Norge oppgir til sammenligning å bruke omtrent 50 millioner kroner årlig på markedsføring, anslagsvis nær det dobbelte av Fabel.

Hvor går forlagsinntektene?

Tall fra Forleggerforeningen viser at Storytel-eier Cappelen Damm er den suverent største leverandøren til strømmetjenestene med inntekter på 182 millioner kroner og en markedsandel på 57 prosent. Fabel-eierne Gyldendal følger med 14 prosent (49 mill. kroner), mens Aschehoug følger på 12 prosent poeng (38 mill. kroner).

De to eneste forlagene uten vertikal eierandel i de store strømmetjenesten, men med nevneverdige inntekter fra strømmetjenestene, er Bonnier Norsk Forlag med 30 millioner og Kagge med 10 millioner kroner.